OZ Nitra

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4
949 01 Nitra

Tel: 037/694 9302
Fax: 037/773 3125

Nahlásenie poruchy
Nahlásenie stavu vodomeru
Čistenie kanalizácie
Zriadenie prípojky
Uzatvorenie zmluvy
Objednávka rozboru vody