Kontakty

Pracovisko Bratislava – laboratórium
Trnavská 32, 826 29 Bratislava
Vedúci strediska CHTaLČ a pracoviska Bratislava: RNDr. Anna Grambličková
tel: 02/4822 5217
e-mail: anna.gramblickova@zsvs.sk

Pracovisko Dunajská Streda – laboratórium
Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda
Vedúci pracoviska Dunajská Streda: Ing. Bindicsová Otília
tel: 031/773 7317
e-mail: labor.ds@zsvs.sk

Pracovisko Levice – laboratórium
Ludanská 4, 934 01 Levice ČOV Levice Geňa, 934 01 Levice
Vedúci pracoviska Levice: Uhliarová Adriana
tel: 036/777 1312
e-mail: adriana.uhliarova@zsvs.sk

Pracovisko Nitra – laboratórium
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
ČOV Nitra Medzi vodami, 949 05 Nitra
ČOV Chyzerovecká, 953 01 Zlaté Moravce
Vedúci pracoviska Nitra: Ing. Daniela Lendelová
tel: 037/694 9310
e-mail: daniela.lendelova@zsvs.sk

Pracovisko Nové Zámky – laboratórium
Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky ČOV Andovská cesta, 940 01 Nové Zámky
Vedúci pracoviska Nové Zámky: Ing. Tilandy Peter
tel: 035/792 2310
e-mail: peter.tilandy@zsvs.sk

Pracovisko Šaľa – laboratórium
Kráľovská 62, 927 00 Šaľa
Šaľa ČOV, 927 00 Šaľa
Vedúci pracoviska Šaľa: Mgr. Maliniaková Margaréta
tel: 031/771 5879
e-mail: margareta.maliniakova@zsvs.sk

Pracovisko Topoľčany – laboratórium
Tovarnícka 2208, 955 55 Topoľčany
Vedúci pracoviska Topoľčany: Piterková Mária
tel: 038/746 4308
e-mail: lab.to@zsvs.sk