Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Zásobujeme pitnou vodou takmer 800-tisíc obyvateľov západného Slovenska. Na vode nám záleží.

Hlavná budova
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom v Nitre pôsobí na území Slovenskej republiky v okresoch Dunajská Streda, Galanta, Šaľa, Levice, Nové Zámky, Nitra, Zlaté Moravce, Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Komárno.
  • zásobujeme obyvateľstvo, priemysel, poľnohospodárstvo a ďalších spotrebiteľov pitnou vodou,
  • odvádzame a čistíme odpadové vody vypúšťané do verejnej kanalizácie,
  • realizujeme výstavbu verejných vodovodov, čistiarní odpadových vôd a iných vodárenských stavieb,
  • prevádzkujeme, udržujeme a ochraňujeme vodárenské zdroje,
  • vykonávame analýzu a kontrolu vody.
Potrebujete poradiť alebo pomôcť? Naše zákaznícke centrá sú pre vás k dispozícii počas otváracích hodín.