34. ročník Celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov Nitra 6.9. - 8.9. 2017

Záznam zo súťaže konanej dňa 7. Septembra o 9:00 ráno.

34. ročník Celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov Nitra 6.9. - 8.9. 201734. ročník Celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov Nitra 6.9. - 8.9. 2017