34. ročník Celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov Nitra 6.9. - 8.9. 2017

34. ročník Celoslovenskej súťaže zručnosti vodárenských pracovníkov Nitra 6.9. - 8.9. 2017