Falošní odpočtári

ZsVS, a.s. upozorňuje všetkých svojich zákazníkov, aby boli opatrní a chránili seba a svoj majetok pred podvodníkmi. V našej územnej pôsobnosti boli zaznamenané prípady falošných odpočtárov vodomerov.

Je dôležité vedieť nasledovné:

- zamestnanci ZsVS, a.s. vykonávajúci odpočty vodomerov sa musia preukázať služobným preukazom s fotografiou,

- na preukaze sú uvedené telefónne čísla, na ktorých je možné ich totožnosť preveriť,

- zamestnanci ZsVS, a.s. vykonávajúci odpočty nikdy nepracujú s hotovosťou (nedoručujú, ani nevyberajú od odberateľov hotovosť na odbernom mieste).