Najväčšia porucha vodovodného potrubia - L DN 350, 19.01.2017, v Nitre na Triede A. Hlinku.

Dlhotrvajúce mrazivé počasie sa podpisuje aj na zvýšený výskyt porúch na sieti verejných vodovodov. Rozsahom najväčšia porucha vznikla vo štvrtok 19.01.2017 na vodovodnom potrubí L DN 350 v Nitre na Triede A. Hlinku, ktoré je hlavným privádzacím potrubím pitnej vody pre sídlisko Chrenová.

Dlhotrvajúce mrazivé počasie sa podpisuje aj na zvýšený výskyt porúch na sieti verejných vodovodov. Rozsahom najväčšia porucha vznikla vo štvrtok  19.01.2017 na vodovodnom potrubí L DN 350 v Nitre na Triede A. Hlinku, ktoré je hlavným privádzacím potrubím pitnej vody pre sídlisko Chrenová. 

Pracovníci stálej služby na dispečingu v Nitre cca o 19:45 hod. spozorovali pokles hladiny VDJ Lupka, čo signalizovalo pravdepodobnú poruchu väčšieho rozsahu „niekde“ na rozsiahlej sieti. Okamžite povolali zamestnancov pre vyhľadanie havárie.  O 20:15 už mestská polícia ohlásila dispečingu v Nitre zatopenie ulice na Triede A. Hlinku a privolala na pomoc i hasičov.  Začala sa náročná oprava poruchy vodovodného potrubia L DN 350 v maximálne nevhodných poveternostných podmienkach – vonkajšia teplota dosahovala  až -17 stupňov Celzia.

Unikajúca voda zaplavila časť jednej z hlavných nitrianskych ciest s priľahlými ulicami a parkoviskami. Preto pri odstraňovaní tejto havárie bola nevyhnutná spolupráca viacerých záchranných  zložiek – hasičský zbor, ktorých pracovníci pomáhali pri odčerpávaní vody do verejnej kanalizácie, čistili vpuste dažďovej kanalizácie aby voda z povrchu mohla odtekať. Taktiež boli nápomocní pri odťahovaní osobných automobilov. Mestská polícia aj dopravná polícia riadili dopravu a zabezpečovali verejný poriadok.

O vzniknutej situácii bola telefonicky informovaná riaditeľka ZsVS, a.s., OZ Nitra p. Margita Kršáková ako aj primátor mesta Nitra Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc., ktorí boli nápomocní pri odstraňovaní osobných následkov havárie.  Pán primátor zabezpečil  príjazd pracovníkov mesta Nitra, odboru KČaŽP strediska mestských služieb, ktorí  posypali cesty a chodníky posypovým materiálom, aby rozpustili vznikajúci ľad. 

Nakoľko pri odstraňovaní poruchy je potrebné presne vytýčiť všetky podzemné vedenia a siete, aby nedošlo pri výkopových prácach k ich porušeniu a poškodeniu, práce pokračovali hneď v piatok ráno 20.1.2017. Dodávka vody bola obnovená v doobedňajších hodinách takmer pre všetkých odberateľov v záujmovom území okrem jedného bytového domu, kde bola pristavená cisterna s pitnou vodou ako náhradné zásobovanie. Po odstránení poruchy bolo zahájené preplachovanie potrubia v okolí poruchy. Úplne obnovená dodávka pitnej vody pre celé záujmové územie bola o 14:30 hod.

Vedenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosť, a.s. sa na tomto mieste chce poďakovať  za profesionálne odvodenú prácu všetkých obetavých pracovníkov privolaných záchranných zložiek – Hasičskému  a záchranného zboru Nitra, Dopravnej polície PZ v Nitre,  Mestskej polície v Nitre, pracovníkom mesta Nitra, odboru KČaŽP strediska mestských služieb a v neposlednom rade aj pracovníkov ZsVS, a.s., OZ Nitra. Spoločným úsilím sa dosiahlo, že negatívne dopady poruchy na Triede A. Hlinku boli minimalizované len na nevyhnutnú mieru. 

Margita Kršáková - vedúci a riaditeľ OZ Nitra        
Ing. Ján Podmanický - generálny riaditeľ


O vzniknutej situácii informovali aj viaceré média:
http://tvnitricka.sk/bk-prasknute-potrubie-na-chrenovej/
https://dennikn.sk/minuta/662027/
https://www.noviny.sk/slovensko/nitra/173758-na-triede-andreja-hlinku-v-nitre-prasklo-vodovodne-potrubie
http://www.tvnoviny.sk/domace/1855365_centrum-nitry-zaliala-voda-ludia-sa-bali-ci-sa-cesty-do-rana-nezmenia-na-klzisko