Odber vody do bazénov v územnej pôsobnosti OZ Galanta