Poďakovanie Fakultnej nemocnice Nitra

Odštepný závod Nitra pod vedením pani riaditeľky Margity Kršákovej odstraňoval dňa 1.decembra 2021 poruchy na hlavom vodovodnom potrubí vo Fakultnej nemocnici v Nitre. Vedenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., by sa chcelo pani riaditeľke Odštepného závodu Nitra a všetkým, ktorí sa na oprave potrubia zúčastnili vrelo poďakovať.