Pomoc Ukrajine

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., sa rozhodla pomôcť dostupným a vhodným spôsobom.