Priemerné ročné úhrny atmosférických zrážok platných pre rok 2021

Na rok 2021 je pre fakturáciu zrážkových vôd platný priemerný ročný úhrn zrážok v mm za obdobie 2016-2020 t.j. za obdobie posledných piatich po sebe nasledujúcich rokov. V tabuľke je uvedený dlhodobý priemerný ročný úhrn zrážok podľa jednotlivých lokalít, ktoré nám oznámil Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave.