SVETOVÝ DEŇ VODY

V roku 1992 sa na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED) v Rio de Janeiro zrodila myšlienka pravidelne raz ročne si pripomínať význam vody pre život človeka a zvyšovať povedomie verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody. Odvtedy sa 22. marec každý rok oslavuje ako Svetový deň vody vždy s inou nosnou témou a s množstvom podujatí organizovaných takmer po celom svete. Motto pre tento rok je „Waste Water“ (Odpadová voda).

Preto aj Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., prostredníctvom svojich odštepných závodov (OZ) organizuje pre občanov a školy akcie, ktorých cieľom je pripomenúť význam pitnej vody a viesť mládež k ochrane životného prostredia a vodných zdrojov.  

V spolupráci so základnými školami bola aj tento rok vyhlásená výtvarná súťaž na tému „Čistá voda v prírode“ pre I. stupeň ZŠ a „Odpadová voda“ pre starších žiakov II. stupňa ZŠ. Zároveň majú deti možnosť zapojiť sa do literárnej súťaže na tému „Pitná voda“. Víťazné práce vo všetkých kategóriách budú vyhodnotené a ocenené práve na podujatiach organizovaných v rámci jednotlivých regiónov. Pre deti je pripravený pestrý program, zábavné súťaže a množstvo odmien. Vystavená ťažká, ľahká a monitorovacia technika bude sprístupnená verejnosti a v časových intervaloch budú predvedené praktické ukážky jej použitia. Vodárenskí pracovníci budú demonštrovať opravu poruchy, napájanie potrubia, vybudovanie vodovodnej prípojky, ako aj vyčistenie kanalizácie kanalizačným vozidlom. 

 

Pre veľký záujem z minulých ročníkov budú aj tento rok pracovníci laboratórií ZsVS, a.s., priamo na miestach konania osláv vykonávať bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vody z lokálnych zdrojov (studní) v ukazovateli dusičnany a tvrdosť vody. Na vyšetrenie je potrebné priniesť cca. ¼ l vody v čistej polyetylénovej fľaši opláchnutej odoberanou vodou. Pred samotným odberom vody je potrebné nechať vodu odtiecť, aby sa v potrubí vymenila za čerstvú a nebola zakalená. Návštevníci zároveň môžu získať odborné informácie, kedy je voda vhodná na pitné účely.

 

Prítomní výrobno-prevádzkoví zamestnanci sú pripravení odpovedať návštevníkom na ich otázky ohľadom výroby, distribúcie, čistenia vody a informovať ich o ďalších aktivitách a službách, ktoré spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom.

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., týmto srdečne pozýva širokú verejnosť
dňa 22. marca 2017 na oslavy Svetového dňa vody v týchto mestách:

 

OZ Dunajská Streda – Dunajská Streda, pred Mestským kultúrnym strediskom
9:00 – 13:00

OZ Levice – Želiezovce, Námestie sv. Jakuba
9:00 – 12:00 

OZ Nitra – Nitra, Svätoplukovo námestie
9:00 – 12:00

OZ Nové Zámky – Šurany, Námestie hrdinov pred mestským úradom
9:00 – 12:00

OZ Topoľčany – Topoľčany, Námestie M. R. Štefánika oproti OD Kocka
10:00 – 12:00

OZ Galanta – Sereď, kino Nova
9:00 – 12:00