Svetový deň vody 2018

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., prostredníctvom svojich odštepných závodov oslávila aj tento rok Svetový deň vody zorganizovaním akcií a súťaží pre verejnosť vo viacerých mestách v regióne svojej pôsobnosti. Pre deti bol pripravený pestrý program, zábavné súťaže a veľa odmien. Nosnou témou tohtoročného Svetového dňa vody, ktorú každoročne vyhlasuje Organizácia Spojených národov, bola „Príroda pre vodu“.

Video z tejto akcie si môžete pozrieť tu : Svetový deň vody 2018


Fotogaléria z Odštepného závodu Nitra :

Fotogaléria z Odštepného závodu Dunajská Streda :