Svetový deň vody 2019


Svetový deň vody 2019

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., prostredníctvom svojich odštepných závodov opätovne oslávila Svetový deň vody zorganizovaním akcií a súťaží pre verejnosť vo viacerých mestách v regióne svojej pôsobnosti. Na základe novej spolupráce so Slovenskou akadémiou vied (SAV) pracovníci laboratória ZsVS, a.s., vykonávali bezplatné vyšetrenie vzoriek vody na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť po prvý krát v Arboréte Mlyňany vo Vieske nad Žitavou. Zamestnanci správy spoločnosti pripravili pre deti a návštevníkov arboréta výchovno- vzdelávaciu prednášku a zaujímavé aktivity na tohtoročnú tému „Voda pre všetkých“, alebo „Leaving no one behind“, ktorej cieľom bolo poukázať na fakt, že právo na vodu má každý.

Video z tejto akcie si môžete pozrieť tu : Svetový deň vody 2019