Svetový deň vody 2021

Video ku svetovému dňu vody si môžete pozrieť TU : Svetový deň vody 2021

Galériu ďalších diel, zaslaných do výtvarnej súťaže na tému Vážim si vodu, si môžete pozrieť tu:

Špeciálne by sme chceli poďakovať detičkám a pani riaditeľke detského centra Drobčekovo v Leviciach, triedam Žabky a Sovičky MŠ Piaristickej v Nitre, ZŠ a MŠ O. Cabana v Komjaticiach, žiakom a pani učiteľkám 2.A,4.A a 4.C ZŠ kniežaťa Pribinu v Nitre, žiakom 2.A ZŠ Škultétyho v Nitre, žiakom 2.A, 3.A ZŠ Nitrianske Hrnčiarovce a všetkým deťom a rodičom za zaslanie krásnych výtvarných diel do výtvarnej súťaže. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. sa vzhľadom na nápaditosť diel rozhodla oceniť všetkých, ktorí sa do súťaže zapojili.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý sa každoročne oslavuje dňa 22.3.,vyhlasuje výtvarnú  súťaž, na tému Vážim si vodu, ktorá bude rozdelená do III. kategórií:

  • I. kategória- žiaci materských škôl

  • II. kategória- mladší žiaci (ročník 1.-4.)

  • III. kategória- starší žiaci (neobmedzená veková kategória)- vlastná tvorba na tému Vážim si vodu.

Cieľom súťaže je pripomenúť význam pitnej vody ako kvalitného, zdraviu prospešného nápoja a viesť deti a mládež k ochrane životného prostredia a vodných zdrojov. 

Pre menších žiakov je pripravená omaľovánka, ktorú si môžu vytlačiť a poslať na dolu uvedenú adresu. V kategórii starších žiakov sa bude hodnotiť vlastná tvorba na tohtoročnú tému Svetového dňa vody Vážim si vodu.

Práce musia  byť doručené najneskôr do 16.marca 2021 na adresu svetovydenvody@zsvs.sk, alebo poštou na adresu ZsVS, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra. Z každej kategórie bude ocenených 22 prác a 3 najlepšie diela budú odmenené cenami. Výsledky súťaže budú oceneným autorom včas oznámené a zverejnené dňa 22.3.2021 na www.zsvs.sk., v  MY Nitrianske noviny, MY Naše novosti, MY týždeň na Pohroní, MY Topoľčianske noviny, dňa 26.3.2021 v Pardon Nitra, Pardon Topoľčany.

Zároveň Vás žiadame, o zaslanie písomného súhlasu zákonných zástupcov detí na spracovanie a zverejnenie osobných údajov dieťaťa v rozsahu meno, priezvisko, trieda, bydlisko za účelom vyhodnotenia výtvarnej súťaže a pre iné spracovanie ZsVS, a.s.. Súhlas je potrebné doručiť spolu s výtvarnými dielami.

Tešíme sa na spoluprácu. 

Omaľovánku si môžete stiahnuť TU : Omaľovánka

Súhlas so spracovaním osobných údajov si môžete stiahnuť TU : Suhlas So Spracovanim Osobnych Udajov