Svetový deň vody 2022

Video ku svetovému dňu vody si môžete pozrieť TU : Svetový deň vody 2022

Galériu ďalších diel, zaslaných do výtvarnej súťaže na tému Podzemná voda - zviditeľnime neviditeľné, si môžete pozrieť tu:

Okrem výtvarných prác ste nám zaslali :

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., sa pri tejto príležitosti rozhodla, že aj tento rok budú pracovníci laboratórií ZsVS, a. s., vykonávať bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vody z lokálnych zdrojov (domových studní) na celkovú tvrdosť a dusičnany. Na vyšetrenie je postačujúce priniesť 500 ml vody v čistej polyetylénovej fľaši opláchnutej odoberanou vodou. Pred samotným odberom vody je potrebné nechať vodu odtiecť do ustálenej teploty, aby sa v potrubí vymenila za čerstvú. V prípade nepoužívanej studne je vhodné nechať vodu odtiecť dlhšie, aby nebola zakalená. Zákazníci zároveň môžu získať odborné informácie, kedy je voda vhodná na pitné účely.

 Bezplatné orientačné  vyšetrenie  prinesených  vzoriek  sa  bude  vykonávať  v čase  od  09:00 hod. – 11:00 hod. 

  • v areáli Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., na adrese Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
  • v areáli Odštepného závodu v Dunajskej Strede, na adrese Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda
  • v areáli Arboréta Mlyňany SAV, 951 52 Vieska nad Žitavou
  • na Hlavnom námestí pre Mestským úradom Nové Zámky.