Vyhlásenie Predstavenstva ZsVS, a.s.

Predstavenstvo ZsVS, a. s. sa na mimoriadnom zasadnutí dňa 13.02.2017 zaoberalo stavom spôsobeným rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ohľadom ceny vodného a stočného. Konštatovalo, že očakávaný návrat k cenám platným v roku 2016 bude realizovateľný v termíne a spôsobom určeným v novej vyhláške ÚRSO, na ktorej vydanie sa čaká. Po jej vydaní a doručení nového rozhodnutia pre ZsVS, a. s. rozhodnú členovia predstavenstva o spôsobe realizácie vydaného rozhodnutia. Zároveň sa dohodli, že následne vydajú stanovisko, o ktorom budú informovať všetkých akcionárov.