Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., riešila problém znečistenia vody v obciach Trstená na Ostrove, Baka a Jurová v spolupráci s dodávateľom odlučovacieho zariadenia firmou EUROWATER, spol. s r.o.

https://www.eurowater.sk/%C3%B...