Iné prerušenia

Aktuálne nie je zaznamenaná žiadna havária ani odstávka.