Mimoriadne prerušenie


Z dôvodu poruchy na verejnom vodovode je prerušená dodávka pitnej vody dňa 21.2.2017 od 8:00 do 13:00 hod. v meste Nitra na ulici Snežienková. V záujmovom území je zabezpečené náhradné zásobovanie pitnou vodou.
 
Po oprave bude dodávka pitnej vody obnovená a vykonaný preplach potrubí verejného vodovodu.
 
Za vzniknutú nepríjemnosť sa ospravedlňujeme.
 

Aktuálne nie je zaznamenaná žiadna havária ani odstávka.