Nahlásiť stav vodomeru Nahlásiť stav
vodomeru
Nahlásiť poruchu Nahlásiť
poruchu
Objednať vývoz žumpy Objednať
vývoz žumpy
Faktúry a ceny Faktúry
a ceny
Žiadosti  a tlačivá Žiadosti
a tlačivá
19. júl 2023

Zelené autá už aj u nás

20. jún 2023

Pripomíname si 20. výročie svojho vzniku ako akciovej spoločnosti

14. apríl 2023

Ahoj, volám sa majster Vodárik

27. február 2023

Svetový deň vody 22. marca 2023