ČOV Nitra – rekonštrukcia česiel, lapača piesku a tukov

3

Predmetom realizácie stavby objektu rekonštrukcie lapača piesku a tukov je:

- výmena, resp. repasácia strojného a elektro vybavenia objektu,

- sanácia poškodeného horného záhlavia pojazdovej dráhy mosta vrátane výmeny oceľových kotených platní pre koľaje,

- sanácia poškodených betónov a stavebných konštrukcií objektu so zabezpečením vodotesnosti a stability ako i vizuálneho stavu objektu,

- rekonštrukcia poškodených striech vyhnívacích nádrží, obnova závitkového čerpadla, obnova zariadení jemných hrablíc a dopravníka, výmena kolesa prevodovky na dosadacej nádrži a výmena oddeľovacieho spínacieho zosilňovača v plynovom hospodárstve.

Doba realizácie: 18. 3. 2022 – 18. 3. 2023
Zmluvná cena: 465 024,25 € bez DPH