ČOV Veľké Úľany – výmena prevzdušňovacích elementov

Z dôvodu poškodenia aeračných elementov (pozorované výrony vzduchu na viacerých miestach v aktivačnej nádrži) a dosiahnutia ich životnosti bola vykonaná výmena elementov s predpokladom stabilizácie procesu čistenia a očakávania aj povolenia vyššieho množstva zvážaných žumpových vôd.

Doba realizácie: 3 týždne
Celkové investičné náklady:
39.000,- €

Začiatok prác, pôvodný stav pred realizáciou:

Čerpanie kalu špeciálnou technikou a čistenie aktivačnej nádrže:

Namontovanie prevzdušňovacích elementov a napúšťanie aktivačnej nádrže: