Nitra – Drážovce – prepojenie vodovodu a vytvorenie tlakových pásiem

3

Realizáciou stavby sa zabezpečila nepretržitá dodávka vody do mestskej časti Drážovce a vytvorenie dvoch tlakových pásiem na jestvujúcej vodovodnej sieti.

V objekte chlórovne v areáli vodného zdroja v Drážovciach sa zriadila čerpacia stanica. Čerpacia stanica bude slúžiť pre dopravu vody do objektu vodojemu, ktorý je situovaný nad mestskou časťou Drážovce.

Náklady stavby: 92 061,16 €