Nové Zámky – Rekonštrukcia MK Fajkova ul. a Tabakova ul.

11

Objekt SO.3.4 Verejný vodovod

Celková dĺžka verejného vodovodu HDPE PE 100 PN16 D110×10 je 201 m.

Realizovaná vetva verejného vodovodu sa napojila na jestvujúci verejný vodovod LTA DN 100 na ulici Michalská bašta a ul. P. Blahu.

SO.3.2, SO.4.2 Verejná kanalizácia sa realizovala nasledovne:
Objekt SO.3.2 Verejná kanalizácia gravitačná
sa realizovala v nasledovnom rozsahu:
- Vetva „A“ PVC DN 300 v dĺžke 104,50 m,
- Vetva „B“ PVC DN 300 v dĺžke 47,00 m.
Objekt SO.4.2 Verejná kanalizácia gravitačná
sa realizovala v nasledovnom rozsahu:
- Vetva „A“ PVC DN 300 v dĺžke 58,50 m.

Doba realizácie: 7 mesiacov
Celkové investičné náklady: 105 000,00 €