Aktuality

Svetový deň vody 22. marca 2024

today16. február 2024

V roku 1992 sa na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro zrodila myšlienka pravidelne raz ročne si pripomínať význam vody pre život človeka a zvyšovať povedomie verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany vodných zdrojov. Odvtedy sa každoročne 22. marec oslavuje ako Svetový deň vody vždy s inou nosnou témou a vždy s množstvom zaujímavých aktivít takmer po celom svete.
Čítať viacarrow_forward

Kolárovo – dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV

today31. január 2024

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou Hlavný cieľ projektu: 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomerácii nad 2 000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ
Čítať viacarrow_forward

Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR

today8. december 2023

Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., bola dňa 7.12.2023 udelená Národná podnikateľská cena za životné prostredie v Slovenskej republike, ktorú už 9. rok vyhlasuje Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva SR.
Čítať viacarrow_forward

Buď vodár

today9. október 2023

Čítať viacarrow_forward

Zelené autá už aj u nás

today19. júl 2023

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., nákupom elektromobilov minimalizuje znečisťovanie životného prostredia znižovaním emisií oxidu uhličitého.
Čítať viacarrow_forward

Pripomíname si 20. výročie svojho vzniku ako akciovej spoločnosti

today20. jún 2023

Samotná história Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., siaha do 60. rokov 20. storočia. Predchodcom ZsVS, a. s., bol štátny podnik Západoslovenské vodárne a kanalizácie. Išlo o jeden z piatich štátnych podnikov, prostredníctvom ktorých štát do roku 1989 zabezpečoval pre obyvateľov zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd.
Čítať viacarrow_forward

Ahoj, volám sa majster Vodárik

today14. apríl 2023

Mojou úlohou bude sprevádzať vás deti – mojich kamarátov na podujatiach organizovaných Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.
Čítať viacarrow_forward

Svetový deň vody 22. marca 2023

today27. február 2023

V roku 1992 sa na konferencii OSN o Životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro zrodila myšlienka pravidelne raz ročne si pripomínať význam vody pre život človeka a zvyšovať povedomie verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany vodných zdrojov. Odvtedy sa každoročne 22. marec oslavuje ako Svetový deň vody vždy s inou nosnou témou a vždy s množstvom zaujímavých aktivít takmer po celom svete.
Čítať viacarrow_forward

NESVADY – rozšírenie kanalizácie a ČOV

today31. január 2023

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou
Čítať viacarrow_forward

Bezplatné dlhové poradenstvo

today23. máj 2022

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zriadilo Bezplatné dlhové poradne pre občanov, ktorí sa pre zadĺženie dostali do ťažkej životnej situácie, nevedia sa dostať zo svojich dlhov, sú v exekúcii, uchádzajú sa o osobný bankrot alebo pre iný problém.
Čítať viacarrow_forward