Aktuality

Svetový deň vody 22. marca 2023

today27. február 2023

V roku 1992 sa na konferencii OSN o Životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro zrodila myšlienka pravidelne raz ročne si pripomínať význam vody pre život človeka a zvyšovať povedomie verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany vodných zdrojov. Odvtedy sa každoročne 22. marec oslavuje ako Svetový deň vody vždy s inou nosnou témou a vždy s množstvom zaujímavých aktivít takmer po celom svete.
Čítať viacarrow_forward

Zmena stránkových dní

today23. január 2023

Čítať viacarrow_forward

Ochrana vodomerov v zime

today10. október 2022

V zimnom období veľmi často dochádza k poškodeniu vodomeru a vodovodného potrubia mrazom. Stáva sa to najmä na víkendových chalupách a záhradných sídlach, ktoré v zimnom období nie sú vykurované a vodu zo systému zabudli majitelia vypustiť. Ohrozené sú však aj rodinné domy s nízkym odberom vody. Chceme vás upozorniť na túto skutočnosť a odporučiť vám opatrenia, ktoré môžu poškodeniu vodomeru predchádzať.
Čítať viacarrow_forward

Bezplatné dlhové poradenstvo

today23. máj 2022

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zriadilo Bezplatné dlhové poradne pre občanov, ktorí sa pre zadĺženie dostali do ťažkej životnej situácie, nevedia sa dostať zo svojich dlhov, sú v exekúcii, uchádzajú sa o osobný bankrot alebo pre iný problém.
Čítať viacarrow_forward

Ako napustiť bazén?

today4. máj 2022

Vážení odberatelia, ak ste sa rozhodli napustiť bazén z verejného vodovodu, informujte o tejto skutočnosti Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s., konkrétne vám územne prislúchajúce výrobno-prevádzkové stredisko.
Čítať viacarrow_forward

Pomoc Ukrajine

today4. máj 2022

V súvislosti s prebiehajúcim vojenským konfliktom na Ukrajine sa manažment Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., rozhodol pomôcť dostupným a vhodným spôsobom. Zabezpečili sme plný kamión minerálnych vôd Santovka vrátane dopravy na slovensko-ukrajinské hranice.
Čítať viacarrow_forward

Svetový deň vody 2022

today7. marec 2022

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý sa každoročne oslavuje 22. marca, sme vyhlásili projektovú súťaž „Podzemná voda – zviditeľnime neviditeľné“. Cieľom tohtoročnej súťaže bolo pripomenúť význam nielen pitnej vody, ale i podzemnej vody, ktorá je ukrytá pod našimi nohami ako skrytý poklad, ktorý obohacuje náš život.
Čítať viacarrow_forward