Aktuality

Zelené autá už aj u nás

today19. júl 2023

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., nákupom elektromobilov minimalizuje znečisťovanie životného prostredia znižovaním emisií oxidu uhličitého.
Čítať viacarrow_forward

Pripomíname si 20. výročie svojho vzniku ako akciovej spoločnosti

today20. jún 2023

Samotná história Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., siaha do 60. rokov 20. storočia. Predchodcom ZsVS, a. s., bol štátny podnik Západoslovenské vodárne a kanalizácie. Išlo o jeden z piatich štátnych podnikov, prostredníctvom ktorých štát do roku 1989 zabezpečoval pre obyvateľov zásobovanie pitnou vodou, odvádzanie a čistenie odpadových vôd.
Čítať viacarrow_forward

Ahoj, volám sa majster Vodárik

today14. apríl 2023

Mojou úlohou bude sprevádzať vás deti – mojich kamarátov na podujatiach organizovaných Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.
Čítať viacarrow_forward

Svetový deň vody 22. marca 2023

today27. február 2023

V roku 1992 sa na konferencii OSN o Životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro zrodila myšlienka pravidelne raz ročne si pripomínať význam vody pre život človeka a zvyšovať povedomie verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany vodných zdrojov. Odvtedy sa každoročne 22. marec oslavuje ako Svetový deň vody vždy s inou nosnou témou a vždy s množstvom zaujímavých aktivít takmer po celom svete.
Čítať viacarrow_forward

NESVADY – rozšírenie kanalizácie a ČOV

today31. január 2023

Projekt je spolunancovaný Európskou úniou
Čítať viacarrow_forward

Ochrana vodomerov v zime

today10. október 2022

V zimnom období veľmi často dochádza k poškodeniu vodomeru a vodovodného potrubia mrazom. Stáva sa to najmä na víkendových chalupách a záhradných sídlach, ktoré v zimnom období nie sú vykurované a vodu zo systému zabudli majitelia vypustiť. Ohrozené sú však aj rodinné domy s nízkym odberom vody. Chceme vás upozorniť na túto skutočnosť a odporučiť vám opatrenia, ktoré môžu poškodeniu vodomeru predchádzať.
Čítať viacarrow_forward

Bezplatné dlhové poradenstvo

today23. máj 2022

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zriadilo Bezplatné dlhové poradne pre občanov, ktorí sa pre zadĺženie dostali do ťažkej životnej situácie, nevedia sa dostať zo svojich dlhov, sú v exekúcii, uchádzajú sa o osobný bankrot alebo pre iný problém.
Čítať viacarrow_forward

Ako napustiť bazén?

today4. máj 2022

Vážení odberatelia, ak ste sa rozhodli napustiť bazén z verejného vodovodu, informujte o tejto skutočnosti Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s., konkrétne vám územne prislúchajúce výrobno-prevádzkové stredisko.
Čítať viacarrow_forward

Pomoc Ukrajine

today4. máj 2022

V súvislosti s prebiehajúcim vojenským konfliktom na Ukrajine sa manažment Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., rozhodol pomôcť dostupným a vhodným spôsobom. Zabezpečili sme plný kamión minerálnych vôd Santovka vrátane dopravy na slovensko-ukrajinské hranice.
Čítať viacarrow_forward

Svetový deň vody 2022

today7. marec 2022

Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý sa každoročne oslavuje 22. marca, sme vyhlásili projektovú súťaž „Podzemná voda – zviditeľnime neviditeľné“. Cieľom tohtoročnej súťaže bolo pripomenúť význam nielen pitnej vody, ale i podzemnej vody, ktorá je ukrytá pod našimi nohami ako skrytý poklad, ktorý obohacuje náš život.
Čítať viacarrow_forward