Bezplatné dlhové poradenstvo

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zriadilo Bezplatné dlhové poradne pre občanov, ktorí sa pre zadĺženie dostali do ťažkej životnej situácie, nevedia sa dostať zo svojich dlhov, sú v exekúcii, uchádzajú sa o osobný bankrot alebo pre iný problém.

Ide o formu bezplatnej pomoci školených poradcov z oblasti ekonómie, práva a psychológie.

Letak