Buď vodár

Od dnes štartujeme novú webovú stránku www.budvodar.sk

03 Logo Bud Vodar CMYK

Všetci potenciálni uchádzači o prácu v ZsVS, a. s., tu nájdu komplexné aktuálne informácie o jednotlivých voľných pracovných pozíciách. Uchádzač dostane taktiež informácie o ponúkaných benefitoch a výhodách práce v ZsVS, a. s., a to všetko na jednom mieste. Veríme, že oslovíme kandidátov s praxou, ale aj mladých a študentov vo vodohospodárstve a pritiahneme do našich radov dostatok odborne zdatných zamestnancov.