Knižka Na vode nám záleží do škôl

V rámci svojho záväzku budovania povedomia o potrebe ochrany životného prostredia a vodných zdrojov sme vytvorili knižku s názvom Voda nad zlato s podtitulom Na vode nám záleží.

VODA NAD ZLATO kniha obalka

Tento týždeň sme začali s distribúciou knižky na všetky materské a základné školy v regióne pôsobnosti Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

Cieľom knižky je pripomenúť detskému aj dospelému čitateľovi význam pitnej vody ako nenahraditeľnej tekutiny ako aj dôležitosť ochrany vodných zdrojov. Je kľúčové, aby sme vodné zdroje chránili a pristupovali k nim zodpovedne, preto sme sa touto formou rozhodli osloviť najmenších, keďže aj prax ukazuje, že prostredníctvom detí dokážeme vzdelávať aj ich rodičov.

Pevne veríme, že knižka prinesie deťom veľa radosti, zábavy a poučenia.