Národná podnikateľská cena za životné prostredie v SR

Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., bola dňa 7.12.2023 udelená Národná podnikateľská cena za životné prostredie v Slovenskej republike, ktorú už 9. rok vyhlasuje Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva SR.

20231208 065927

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., ako víťaz kategórie Produkt a služby získala GOLD cenu za projekt s názvom Bezdotykové pitné fontány. V rámci projektu bol v rokoch 2022 – 2023 zrealizovaný nákup a osadenie 24 kusov permanentných pitných fontán v exteriéri v rámci regiónu pôsobnosti našej vodárenskej spoločnosti, pričom každý ďalší rok je v pláne inštalovať ďalších 6 kusov. Pitné fontány sú bezdotykové, hygienické s tromi funkciami – priame hygienické pitie, čapovanie vody a napájanie zvierat prostredníctvom misky zabudovanej priamo v zariadení. Hlavným prínosom projektu je výhoda ľahko dostupnej pitnej vody z verejného vodovodu ako aj znižovanie spotreby jednorazových obalov balenej vody a v konečnom dôsledku znižovanie uhlíkovej stopy.

Hodnotiaca komisia ocenila aj ďalšie dva prihlásené projekty Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., v kategórii Produkt a služby. Cenu získal projekt Vybudovanie prívodu vody Demandice, ktorého prínosom je trvalo zabezpečiť zdravú pitnú vodu pre obyvateľov viacerých obcí v levickom okrese. Druhým oceneným projektom je Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Kolárovo, v rámci ktorého sa dosiahne odvedenie a čistenie komunálnych odpadových vôd, a tým aj predchádzanie znečisťovania podzemných a povrchových vôd v 2 chránených územiach v systéme Natura 2000: chránené vtáčie územie Dolné Považie a chránené vtáčie územie Ostrovné lúky.

Získanie Národnej podnikateľskej ceny za životné prostredie v SR 2023 je ocenenie celej spoločnosti za udržateľnosť a zároveň potvrdenie prihlásenia sa k princípom spoločenskej zodpovednosti.