Zelené autá už aj u nás

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., nákupom elektromobilov minimalizuje znečisťovanie životného prostredia znižovaním emisií oxidu uhličitého.

Dňa 18. júla 2023 boli oficiálne odovzdané dve nové elektrické vozidlá Peugeot Partner do užívania odštepného závodu Nitra. Ďalšie dve elektrické vozidlá sa už používajú na odštepnom závode Dunajská Streda a postupne budú uvádzané do užívania ďalšie na všetkých ostatných závodoch.

Ako zodpovedná vodárenská spoločnosť kritickej infraštruktúry je pre nás dôležité, aby naše kroky smerovali k ochrane vodných zdrojov a k záruke najvyššej kvality vody, ktorú dodávame našim zákazníkom.

Nové elektrické automobily predstavujú prelomový bod v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., a sú dôkazom odhodlanosti a záväzku k udržateľnosti. Tieto autá sú nevyhnutnou súčasťou plánu spoločnosti zredukovať uhlíkovú stopu a smerovať k energeticky efektívnejším a čistejším riešeniam.

Video z odovzdávania