Ahoj, volám sa majster Vodárik

Mojou úlohou bude sprevádzať vás deti – mojich kamarátov na podujatiach organizovaných Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.

Všade, kam prídem, šírim smiech a dobrú náladu, ale popri zábave učím deti aj dospelých, ako šetriť vodou pomocou kvapôčkového pravidla, že je dôležité chrániť vodné zdroje a životné prostredie, že kanalizácia nie je odpadkový kôš a že je dobré piť zdravú vodu z vodovodu.

Maskot fullsize 4

Výsledky súťaže

Výzor nášho maskota sme odhalili pri príležitosti osláv Svetového dňa vody 2023, ale meno ešte vybrané nemal, preto sme pre žiakov materských a základných škôl vyhlásili súťaž s názvom „Pomenujte nášho maskota“.

Záujem škôl o zapojenie sa do súťaže bol veľký a v stanovenom termíne (10. 5. 2023) bolo doručených 76 návrhov z 30 škôl z rôznych kútov západného Slovenska. Z uvedeného počtu boli následne vybrané 3 návrhy do finálneho hodnotenia. Vzhľadom na nemalé množstvo a vysokú kreatívnu úroveň návrhov vyhodnotenie súťaže trvalo niekoľko dní, ale náš maskot dostal konečne svoje meno, a to majster Vodárik.

Víťazný návrh nám zaslali deti z dvoch materských škôl a teda návštevu majstra Vodárika na Medzinárodný deň detí vyhrávajú:

  • MŠ Konopná 8, Levice
  • MŠ Ľ. Fullu 2705/8, Topoľčany

Balíček vecných darčekov od Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., získavajú:

  • MŠ Nám. Bélu Bartóka 495/18, Veľký Meder
  • ZŠ Hradná 22, Nové Zámky
  • ZŠ G. Bethlena 41, Nové Zámky
  • ZŠ s MŠ Beladice

Ďakujeme všetkým materským a základným školám, ktoré sa rozhodli zapojiť do súťaže a pomohli nám pomenovať nášho maskota.

Už teraz pripravujeme sériu ďalších súťažných a vzdelávacích aktivít súvisiacich s ochranou vodných zdrojov a životného prostredia.


A ako si majster Vodárik užil oslavy Medzinárodného dňa detí, už posúďte sami:

MŠ Konopná 8, Levice

MŠ Ľ. Fullu 2705/8, Topoľčany