Pomoc Ukrajine

V súvislosti s prebiehajúcim vojenským konfliktom na Ukrajine sa manažment Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., rozhodol pomôcť dostupným a vhodným spôsobom. Zabezpečili sme plný kamión minerálnych vôd Santovka vrátane dopravy na slovensko-ukrajinské hranice.

Pri zvažovaní formy pomoci sme sa rozhodli pre minerálnu vody, čo korešponduje s našou hlavnou činnosťou, a to zabezpečovať distribúciu vody.

Dňa 14. 4. 2022 bola sprostredkovaná kamiónová doprava do mesta Michalovce. Minerálne vody boli darovacou zmluvou darované Gréckokatolíckej eparchiálnej charite Košice, ktorá zabezpečuje humanitno-materiálnu pomoc pre ľudí utekajúcich z Ukrajiny. Do Michaloviec bol zaslaný plný kamión minerálnych vôd, konkrétne 30 paliet 1,5 l fliaš mixu minerálnych vôd.

Vnímame spoločenskú zodpovednosť a vhodnosť správnej pomoci rovnako ako podporujeme a oceňujeme akúkoľvek individuálnu pomoc našich zamestnancov.