Svetový deň vody 22. marca 2023

V roku 1992 sa na konferencii OSN o Životnom prostredí a rozvoji v Rio de Janeiro zrodila myšlienka pravidelne raz ročne si pripomínať význam vody pre život človeka a zvyšovať povedomie verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany vodných zdrojov. Odvtedy sa každoročne 22. marec oslavuje ako Svetový deň vody vždy s inou nosnou témou a vždy s množstvom zaujímavých aktivít takmer po celom svete.

 1. Téma Svetového dňa vody 2023
 2. Výzva OSN
 3. Výtvarná súťaž
 4. Vyšetrenie vzoriek vody
 5. Čas a miesto konania osláv
 6. Dokumenty na stiahnutie
 7. Deti pomohli kolibríkovi uhasiť lesný požiar.
 8. Svetový deň vody v médiách

1. Téma Svetového dňa vody 2023

Hlavnou témou Svetového dňa vody 2023 je urýchlenie zmien na riešenie krízy v oblasti vody a hygieny. Celosvetová kampaň „Be the change you want to see in the world“ v preklade „Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete“ motivuje ľudí, aby začali konať a aby začali od seba.

Prečo práve kolibrík?

Starodávny príbeh o kolibríkovi opisuje ako ľudia reagujú počas krízy. V lese vypukol požiar, všetky zvieratá v panike utekajú a so smútkom sa bezmocne prizerajú ako plamene pohlcujú celý les. Len malý kolibrík neúnavne prelieta nad ich hlavami tam a späť. Väčšie zvieratá sa kolibríka pýtajú, čo robí. „Lietam k jazeru a nosím vodu v zobáku, aby som pomohol požiar uhasiť.“ Ostatné zvieratá sa mu len smejú a hovoria: „Ty nemôžeš uhasiť požiar!“ Kolibrík odpovedá: „Robím, čo môžem.“

Kolibrikmini

Malý kolibrík prispieva svojou trochou k riešeniu problému. Sám je tou zmenou, ktorú chce vidieť vo svete. Každý z nás môže svojou trochou prispieť k riešeniu veľkého problému.

2. Výzva OSN

Zapojte sa s nami do výzvy OSN a pomôžte vytvoriť globálny kŕdeľ kolibríkov.

Ako na to?

 • Stanovte si aspoň jeden záväzok, ktorým prispejete k riešeniu globálnej krízy, napríklad:
  • Šetriť vodu (sprcha namiesto kúpania, zatvárať kohútik počas umývania zubov)
  • Vysadiť aspoň jeden strom
  • Nakupovať lokálne potraviny
  • Separovať odpad
  • Nesplachovať to, čo do kanalizácie nepatrí
  • Pripojiť sa na verejnú kanalizáciu alebo pravidelne vyvážať žumpu
 • Z papiera vystrihnite štvorec veľkosti 15 x 15 cm alebo 20 x 20 cm.
 • Z vystrihnutého papiera poskladajte origami vtáčika:
Vtacik mini 2
 • Na vtáčika napíšte svoje predsavzatie.
 • Vtáčikov umiestnite alebo zaveste niekde vo svojom dome, v škole, triede alebo práci a fotografiu pošlite e-mailom na adresu svetovydenvody@zsvs.sk s predmetom Kŕdeľ kolibríkov. Stanete sa súčasťou globálneho kŕdľa kolibríkov z celého sveta.

Viac informácií nájdete na www.worldwaterday.org.

3. Výtvarná súťaž

Alebo sa zapojte do výtvarnej súťaže na aktuálnu tému a kreatívne a výtvarne spracujte tému vody a jej ochranu.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., prostredníctvom svojich odštepných závodov zorganizuje 22. marca 2023 pre širokú verejnosť oslavy, ktorých cieľom je pripomenúť význam pitnej vody, jej dôležitosť pre zachovanie zdravia a života na Zemi a viesť hlavne deti a mládež k ochrane životného prostredia a vodných zdrojov.

V spolupráci s materskými školami, so základnými školami a osemročnými gymnáziami budú aj tento rok vyhlásené výtvarné a projektové súťaže k tohtoročnej téme Svetového dňa vody. Výtvarné a projektové práce budú vystavené a víťazi vo všetkých kategóriách budú odmenení práve na podujatiach organizovaných v rámci jednotlivých regiónov pôsobnosti ZsVS, a. s. Pre deti bude pripravený pestrý program a súťaže. Vystavená ľahká a ťažká vodárenská technika bude sprístupnená verejnosti, naši technickí zamestnanci predvedú aj praktické ukážky jej použitia.

Prítomní výrobno-prevádzkoví zamestnanci budú pripravení odpovedať návštevníkom na ich otázky ohľadom výroby, distribúcie, čistenia vody a informovať ich o ďalších aktivitách a službách, ktoré spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom. Veríme, že mladú generáciu prezentácia zaujme natoľko, že prejavia záujem pracovať vo vodárenskom sektore. Aby aj nasledujúce generácie mali zabezpečenú distribúciu pitnej vody.

4. Vyšetrenie vzoriek vody

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., sa pri tejto príležitosti rozhodla, že aj tento rok budú pracovníci laboratórií ZsVS, a. s., vykonávať bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek vody z lokálnych zdrojov (domových studní) na celkovú tvrdosť a dusičnany. Na vyšetrenie je postačujúce priniesť 500 ml vody v čistej polyetylénovej fľaši opláchnutej odoberanou vodou. Pred samotným odberom vody je potrebné nechať vodu odtiecť do ustálenej teploty, aby sa v potrubí vymenila za čerstvú. V prípade nepoužívanej studne je vhodné nechať vodu odtiecť dlhšie, aby nebola zakalená. Zákazníci zároveň môžu získať odborné informácie, kedy je voda vhodná na pitné účely.

Bezplatné orientačné vyšetrenie prinesených vzoriek sa bude vykonávať v časoch a na miestach konania osláv Svetového dňa vody jednotlivých odštepných závodov.

5. Čas a miesto konania osláv

 • Veľký Meder, Námestie Bélu Bartóka, v čase od 9:00 hod. do 13:00 hod.
 • Levice, Odštepný závod Levice, Ludanská 4, v čase od 9:00 hod. do 13:00 hod.
 • Nitra, OC PROMENADA, Napervillská 5, Nitra-Chrenová, v čase od 9:00 hod. do 13:30 hod.
 • Šurany, Námestie hrdinov 1, v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod.
 • Šaľa, Mestské kultúrne stredisko Šaľa, SNP 955/16, v čase od 9:00 hod. do 13:00 hod.
 • Partizánske, Námestie SNP SNP 212/4, v čase od 10:00 hod. do 12:00 hod.

Príď a osláv s nami Svetový deň vody 22.3.2023

Po celý deň bude na malých návštevníkov čakať maskot vodární, hry s ekologickou tematikou, tvorivé dielničky, občerstvenie a mnoho ďalšieho.

6. Dokumenty na stiahnutie

7. Deti pomohli kolibríkovi uhasiť lesný požiar.

Do výzvy OSN sa zapojili takmer štyri desiatky základných a materských škôl z celého regiónu pôsobnosti ZsVS, a. s. Deti vyrobili nespočetné množstvo pestrofarebných kolibríkov, ktoré sa takto pripájajú k celosvetovému kŕdľu kolibríkov. Verme, že predsavzatia, ktoré tieto vtáčiky nesú na svojich krídlach, sa splnia.

Snímka1

Veľká účasť detí zo základných a materských škôl z Nitry a okolia bola ozdobou osláv Svetového dňa vody v Nitre. Pozrite sa, ako deti pomohli kolibríkovi uhasiť lesný požiar.

Oslavy Svetového dňa vody prebehli úspešne aj v Leviciach, Šali, Šuranoch, Partizánskom a Veľkom Mederi.

8. Svetový deň vody v médiách

Správy RTVS

TV Nitrička

Televízia Nové Zámky

RTV Krea

Mestská televízia Partizánske

Levická televízia