Orgány spoločnosti

Dozorná rada

Predseda dozornej rady:
Juraj Mesko

Podpredseda dozornej rady:
Ladislav Gódány

Členovia dozornej rady:
Mgr. Viktor Németh
Csaba Orosz
JUDr. Eva Benčeková
Ing. Milan Došek
Ing. Peter Ďurica
Ing. Jozef Flimel
Ing. Igor Gál
Ing. Ľudovít Novotný
Miloslav Bališ
PaedDr. Jozef Božik, PhD
Ing. Ondrej Juhász
Milan Krošlák
Ing. Peter Štefan
Mgr. Marcel Filaga
JUDr. Dana Petríková
Ing. Iván Farkas
Mgr. Peter Kolek
PaedDr. Roman Urbánik

Ing. Ondrej Kurbela

Predstavenstvo

Predseda predstavenstva:
PhDr. Mgr. art. Otokar Klein, ArtD.

Podpredseda predstavenstva:
RNDr. Ján Krtík

Členovia predstavenstva:
JUDr. Alexandra Gieciová
JUDr. Zoltán Hájos
Marek Hattas
Mgr. Jozef Belický
Ing. Marek Illéš

Výkonný manažment spoločnosti

Generálny riaditeľ:
Ing. Marek Illéš

Výrobno-technický riaditeľ:
Mgr. Monika Budaiová

Investičný riaditeľ:
Ing. Štefan Štefek

Obchodno-ekonomický riaditeľ:
Ing. František Alchus

Vedúci a riaditelia odštepných závodov

Vedúci a riaditeľ OZ Dunajská Streda
Ing. Ladislav Sebő
Vedúci a riaditeľ OZ Šaľa
Ing. Zoltán Szabo
Vedúci a riaditeľ OZ Levice
Jozef Földesi
Vedúci a riaditeľ OZ Nitra
Margita Kršáková
Vedúci a riaditeľ OZ Nové Zámky
Ing. František Nagy
Vedúci a riaditeľ OZ Topoľčany

Ing. Roman Richter

Akcionári

Akcionármi Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., sa v súlade s rozhodnutím vlády a FNM stali po „prevzatí akcií” mestá a obce západoslovenského regiónu. Súčasnými akcionármi Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., je 506 miest a obcí západoslovenského regiónu (stav k 10. 6. 2024).