Oznámenie o vyhlásení osobitného výberového konania

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949, ponúka záujemcom na predaj

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949,

ponúka záujemcom na predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Jelka bližšie špecifikované a za podmienok uvedených na internetovej stránke: https://www.zsvs.sk/o-nas/o-spolocnosti/predaj-a-prenajom-majetku.

Predkladanie návrhov: v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ - Predaj Montérskeho obvodu Jelka s pozemkami“ do termínu 23. 10. 2023 do 13:00 hod.

Kritérium výberu: najvyššia ponúknutá celková cena pri splnení všetkých podmienok osobitného výberového konania uvedených na https://www.zsvs.sk/o-nas/o-spolocnosti/predaj-a-prenajom-majetku.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949,

ponúka záujemcom na predaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Hontianska Vrbica bližšie špecifikované a za podmienok uvedených na internetovej stránke: https://www.zsvs.sk/o-nas/o-spolocnosti/predaj-a-prenajom-majetku.

Predkladanie návrhov: v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ - Predaj bytu s príslušenstvom Hontianska Vrbica“ do termínu 23. 10. 2023 do 13:00 hod.

Kritérium výberu: najvyššia ponúknutá celková cena pri splnení všetkých podmienok osobitného výberového konania uvedených na https://www.zsvs.sk/o-nas/o-spolocnosti/predaj-a-prenajom-majetku.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949,

ponúka záujemcom na predaj Peugeot Partner bližšie špecifikovaný a za podmienok uvedených na internetovej stránke: https://www.zsvs.sk/o-nas/o-spolocnosti/predaj-a-prenajom-majetku/.

Predkladanie návrhov: v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ - Predaj Peugeotu Partner“ do termínu 23.10.2023 do 13:00 hod.

Kritérium výberu: najvyššia ponúknutá cena pri splnení všetkých podmienok účasti v osobitnom výberovom konaní uverejnených na https://www.zsvs.sk/o-nas/o-spolocnosti/predaj-a-prenajom-majetku/.