Zverejňované dokumenty

Faktúry

Dodávateľ / poskytovateľ Číslo došlej faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia Dátum zaplatenia faktúry Spôsob úhrady faktúry
viď náhľad Máj 2013 viď náhľad viď náhľad viď náhľad viď náhľad file_download Prevziať
viď náhľad September 2012 viď náhľad viď náhľad viď náhľad file_download Prevziať
viď náhľad Október 2012 viď náhľad viď náhľad viď náhľad file_download Prevziať
viď náhľad November 2012 viď náhľad viď náhľad viď náhľad file_download Prevziať
viď náhľad December 2012 viď náhľad viď náhľad viď náhľad file_download Prevziať
viď náhľad Január 2013 viď náhľad viď náhľad viď náhľad file_download Prevziať
viď náhľad 2011 viď náhľad viď náhľad viď náhľad viď náhľad file_download Prevziať
viď náhľad Marec 2013 viď náhľad viď náhľad viď náhľad viď náhľad file_download Prevziať
viď náhľad Apríl 2013 viď náhľad viď náhľad viď náhľad file_download Prevziať
viď náhľad Jún 2013 viď náhľad viď náhľad viď náhľad viď náhľad file_download Prevziať
viď náhľad Február 2013 viď náhľad viď náhľad viď náhľad viď náhľad file_download Prevziať
viď náhľad Júl 2013 viď náhľad viď náhľad viď náhľad viď náhľad file_download Prevziať
viď náhľad August 2013 viď náhľad viď náhľad viď náhľad viď náhľad file_download Prevziať
viď náhľad September 2013 viď náhľad viď náhľad viď náhľad viď náhlad file_download Prevziať
viď náhľad Október 2013 viď náhľad viď náhľad viď náhľad viď náhľad file_download Prevziať
viď náhľad November 2013 viď náhľad viď náhľad viď náhľad viď náhľad file_download Prevziať
viď náhľad Za rok 2021 viď náhľad viď náhľad viď náhľad viď náhľad file_download Prevziať
za rok 2022 Za rok 2022 za rok 2022 za rok 2022 za rok 2022 za rok 2022 file_download Prevziať
za rok 2024 Za rok 2024 za rok 2024 za rok 2024 za rok 2024 za rok 2024 file_download Prevziať
za rok 2023 Za rok 2023 za rok 2023 za rok 2023 za rok 2023 za rok 2023 file_download Prevziať