Predaj a prenájom majetku


„Oznámenie o vyhlásení osobitného výberového konania"

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949,

ponúka záujemcom na predaj nehnuteľnosť v katastrálnom území Pukanec bližšie špecifikovanú a za podmienok uvedených na internetovej stránke: https://www.zsvs.sk/o-nas/predaj-a-prenajom-majetku/.  

Predkladanie návrhov: v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ - Predaj nehnuteľnosti v obci Pukanec“ do termínu 24.06.2021 do 13:00 hod.

  Kritérium výberu: najvyššia ponúknutá celková cena pri splnení všetkých podmienok osobitného výberového konania uvedených na https://www.zsvs.sk/o-nas/predaj-a-prenajom-majetku/.“

„Oznámenie o vyhlásení osobitného výberového konania"

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949,

ponúka záujemcom na predaj Peugeot Boxer bližšie špecifikovaný a za podmienok uvedených na internetovej stránke: https://www.zsvs.sk/o-nas/pred....  

Predkladanie návrhov: v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ - Predaj Peugeotu Boxer“ do termínu 24.06.2021 do 13:00 hod.

  Kritérium výberu: najvyššia ponúknutá celková cena pri splnení všetkých podmienok osobitného výberového konania uvedených na https://www.zsvs.sk/o-nas/predaj-a-prenajom-majetku/.“

„Oznámenie o vyhlásení osobitného výberového konania"

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, IČO: 36550949,

ponúka záujemcom na predaj Peugeot Partner bližšie špecifikovaný a za podmienok uvedených na internetovej stránke: https://www.zsvs.sk/o-nas/pred....  

Predkladanie návrhov: v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ - Predaj Peugeotu Partner“ do termínu 24.06.2021 do 13:00 hod.

  Kritérium výberu: najvyššia ponúknutá celková cena pri splnení všetkých podmienok osobitného výberového konania uvedených na https://www.zsvs.sk/o-nas/predaj-a-prenajom-majetku/.“