Zákazky podľa internej smernice

Názov zákazky Stručný popis Informácie o súťažných podkladoch Termín predkladania ponúk Osoba zodpovedná za obstarávanie
Tovar - stroje na terénne úpravy Predmetom zákazky je dodávka 1 ks reverznej vibračnej dosky pre oz topoľčany, 1 ks vibračného dusadla pre oz topoľčany a 1 ks jednosmernej vibračnej dosky pre oz dunajská streda. Základné informácie o predmete obstarávania možno získať u kontaktnej osoby zodpovednej za procesnú stránku verejného obstarávania, email: bellerova@zsvs.sk. podklady a podmienky zadávanej zákazky sú zverejnené na webovej adrese https://zsvs.eranet.sk (verejný profil). 19.07.2024 do 09:00 hod. Ing. eva bellerová - 0910 906 063
Tovar - odtokové elementy dosadzovacej nádrže na čov šamorín Vibračného dusadla pre oz topoľčany – vps bánovce nad bebravou a 1 ks jednosmernej vibračnej dosky pre oz dunajská streda – vodovod šamorín. Základné informácie o predmete obstarávania možno získať u kontaktnej osoby zodpovednej za procesnú stránku verejného obstarávania, email: beatrice.malikova@zsvs.sk, bellerova@zsvs.sk. podklady a podmienky zadávanej zákazky sú zverejnené na webovej adrese https://zsvs.eranet.sk (verejný profil). 22.07.2024 do 12:00 hod. Ing. beatrice malíková - 0904 406 900
Tovar - dodávka pitných fontán pre zsvs, a.s. Predmetom zákazky je dodávka 7 ks nových zabudovaných fontánok na pitie a 4 ks nových mobilných fontánok na pitie, pre zsvs, a.s. v grafickom vyhotovení podľa požiadaviek obstarávateľa, v rozsahu podľa prílohy č. 1 – opis predmetu zákazky, súťažných podkladov. Základné informácie o predmete obstarávania možno získať u kontaktnej osoby zodpovednej za procesnú stránku verejného obstarávania, email: bellerova@zsvs.sk. podklady a podmienky zadávanej zákazky sú zverejnené na webovej adrese https://zsvs.eranet.sk (verejný profil). 19.07.2024 do 09:00 hod. Ing. eva bellerová - 0910 906 063
Stavebné práce- veľké kršteňany - obnova verejného vodovodu, i.etapa Predmetom zákazky je realizácia časti stavby "veľké kršteňany - obnova verejného vodovodu, i. etapa" v rozsahu projektovej dokumentácie, vypracovanej firmou ist, s.r.o. trenčín z 03/2023. Základné informácie o predmete obstarávania možno získať u kontaktnej osoby zodpovednej za procesnú stránku verejného obstarávania, email: beatrice.malikova@zsvs.sk, bellerova@zsvs.sk. podklady a podmienky zadávanej zákazky sú zverejnené na webovej adrese https://zsvs.eranet.sk (verejný profil). 15.07.2024 do 12,00 hod. Ing. beatrice malíková - 0904 406 900
Tovar - kancelársky nábytok Predmetom zákazky je dodanie, vykládka a montáž kancelárskeho nábytku do priestorov organizačných zložiek zsvs, a.s., vrátane dopravy a odvozu obalového materiálu. nábytok sa doplní do už zariadených kancelárskych priestorov, vymení sa poškodený a opotrebovaný nábytok . Základné informácie o predmete obstarávania možno získať u kontaktnej osoby zodpovednej za procesnú stránku verejného obstarávania, email: beatrice.malikova@zsvs.sk, bellerova@zsvs.sk. podklady a podmienky zadávanej zákazky sú zverejnené na webovej adrese https://zsvs.eranet.sk (verejný profil). 09.07.2024 do 12,00 hod. Ing. beatrice malíková - 0904 406 900
Tovar - čerpadlá na pitnú a odpadovú vodu Predmetom zákazky je dodávka čerpadiel na pitné vody a odpadové vody vrátane príslušenstva, pre vybrané čs jednotlivých odštepných závodov zsvs, a.s. podľa podrobnej technickej špecifikácie čerpadiel uvedenej v prílohe č. 1 a 2 súťažných podkladov. Základné informácie o predmete obstarávania možno získať u kontaktnej osoby zodpovednej za procesnú stránku verejného obstarávania, email: bellerova@zsvs.sk. podklady a podmienky zadávanej zákazky sú zverejnené na webovej adrese https://zsvs.eranet.sk (verejný profil). 17.07.2024 do 09:00 hod. Ing. eva bellerová - 0910 906 063
Tovary- technické plyny Predmetom zákazky je dodávka technických plynov podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 - špecifikácia technických plynov, v množstvách podľa požiadaviek kupujúceho ako aj súvisiacich služieb. súvisiacimi službami sa rozumie doprava tovaru do miesta určenia, vrátanie vykládok tovaru do kupujúcim určeného miesta, pokiaľ kupujúci v objednávka neuvedie osobný odber v predajni predávajúceho, ako aj poskytnutie prenájmu oceľových/tlakových fliaš na nevyhnutne potrebnú dobu. Základné informácie o predmete obstarávania možno získať u kontaktnej osoby zodpovednej za procesnú stránku verejného obstarávania, email: beatrice.malikova@zsvs.sk, bellerova@zsvs.sk. podklady a podmienky zadávanej zákazky sú zverejnené na webovej adrese https://zsvs.eranet.sk (verejný profil). 12.07.2024 do 12,00 hod. Ing. beatrice malíková - 0904 406 900
Služby - odber a ekologické zneškodnenie odpadov k.č. 19 08 05 (kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd) Predmetom zákazky sú služby spočívajúce v zabezpečovaní pravidelného odberu, prepravy a v ekologickom zneškodnení resp. zhodnotení odpadu k.č. 19 08 05 – kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd. Základné informácie o predmete obstarávania možno získať u kontaktnej osoby zodpovednej za procesnú stránku verejného obstarávania, email: bellerova@zsvs.sk. podklady a podmienky zadávanej zákazky sú zverejnené na webovej adrese https://zsvs.eranet.sk (verejný profil). 04.07.2024 do 09:00 hod. Ing. eva bellerová - 0910 906 063
Tovary - špeciálne pomôcky pre laboratóriá Predmetom zákazky je dodanie špeciálnych laboratórnych pomôcok podľa prílohy č.1a - špecifikácia -špeciálne pomôcky pre laboratóriá pre prístroj agilent a prílohy č. 1b - špeciálne pomôcky pre laboratóriá pre prístroje metrohm. Základné informácie o predmete obstarávania možno získať u kontaktnej osoby zodpovednej za procesnú stránku verejného obstarávania, email: beatrice.malikova@zsvs.sk, bellerova@zsvs.sk. podklady a podmienky zadávanej zákazky sú zverejnené na webovej adrese https://zsvs.eranet.sk (verejný profil). 26.06.2024 do 12:00 hod. Ing. beatrice malíková - 0904 406 900
Tovar - kultivačné dehydrované média a suplementy Predmetom zákazky je dodanie chemického materiálu podľa prílohy č.1 - špecifikácia - kultivačné dehydrované médiá a suplementy. Základné informácie o predmete obstarávania možno získať u kontaktnej osoby zodpovednej za procesnú stránku verejného obstarávania, email: beatrice.malikova@zsvs.sk, bellerova@zsvs.sk. podklady a podmienky zadávanej zákazky sú zverejnené na webovej adrese https://zsvs.eranet.sk (verejný profil). 20.06.2024 do 12:00 hod. Ing. beatrice malíková - 0904 406 900
Tovar - anorganický koagulant na chemické zrážanie fosforu a zlepšenie sedimentačných vlastností aktivovaného kalu Predmetom zákazky je dodávka koagulantov – vodného roztoku síranu železitého, chloridu železitého a zmesného koagulantu na čov v správe a prevádzke zsvs, a.s. Základné informácie o predmete obstarávania možno získať u kontaktnej osoby zodpovednej za procesnú stránku verejného obstarávania, email: bellerova@zsvs.sk. podklady a podmienky zadávanej zákazky sú zverejnené na webovej adrese https://zsvs.eranet.sk (verejný profil). 21.06.2024 do 09:00 hod. Ing. eva bellerová - 0910 906 063
Tovar - kosačky, krovinorezy, mulčovače Predmetom zákazky je dodávka zariadení na údržbu trávnikov na veľkých aj nerovných plochách, a pre nedostupný terén - kosačky, krovinorezy a mulčovače, technických parametrov a v množstvách podľa podrobného opisu uvedeného v súťažných podkladoch. Základné informácie o predmete obstarávania možno získať u kontaktnej osoby zodpovednej za procesnú stránku verejného obstarávania, email: bellerova@zsvs.sk. podklady a podmienky zadávanej zákazky sú zverejnené na webovej adrese https://zsvs.eranet.sk (verejný profil). 17.06.2024 do 09:00 hod. Ing. eva bellerová - 0910 906 063
Tovar - korelátory, lokátory, trasovacie prístroje, pôdne a dotykové mikrofóny Predmetom zákazky je dodávka korelátorov, lokátorov, trasovacích prístrojov, pôdnych a dotykových mikrofónov, technických parametrov a v množstvách podľa podrobného opisu uvedeného v súťažných podkladoch. Základné informácie o predmete obstarávania možno získať u kontaktnej osoby zodpovednej za procesnú stránku verejného obstarávania, email: bellerova@zsvs.sk. podklady a podmienky zadávanej zákazky sú zverejnené na webovej adrese https://zsvs.eranet.sk (verejný profil). 17.06.2024 do 09:00 hod. Ing. eva bellerová - 0910 906 063
Tovar - špeciálne meracie a čistiace vozidlo Predmetom zákazky je dodávka 1 ks nového špeciálneho čistiaceho a meracieho vozidla, podľa podrobnej špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 súťažných podkladov. Základné informácie o predmete obstarávania možno získať u kontaktnej osoby zodpovednej za procesnú stránku verejného obstarávania, email: bellerova@zsvs.sk. podklady a podmienky zadávanej zákazky sú zverejnené na webovej adrese https://zsvs.eranet.sk (verejný profil). 12.06.2024 do 09:00 hod. Ing. eva bellerová - 0910 906 063
Služby - projektová dokumentácia čov nitra - výmena kogeneračnej jednotky a inštalácie. Predmetom zákazky je vypracovanie jednostupňovej pd , ktorá bude riešiť výmenu jestvujúcej technológie na výrobu tepla a elektrickej energie - kgj o výkone 200 kw za novú kgj o výkone 200 kw, ktorá bude riešená s okruhom núdzového chladenia. Základné informácie o predmete obstarávania možno získať u kontaktnej osoby zodpovednej za procesnú stránku verejného obstarávania, email: beatrice.malikova@zsvs.sk, bellerova@zsvs.sk. podklady a podmienky zadávanej zákazky sú zverejnené na webovej adrese https://zsvs.eranet.sk (verejný profil). 07.06.2024 do 12:00 hod. Ing. beatrice malíková - 0904 406 900
Tovar - zemný stroj samohybný – rýpadlo tovar - stavebný mechanizmus – rýpadlo – nakladač Predmetom zákazky je dodávka 1 ks zemného stroja pre oz nové zámky a dodávka 1 ks stavebného mechanizmu pre oz topoľčany. Základné informácie o predmete obstarávania možno získať u kontaktnej osoby zodpovednej za procesnú stránku verejného obstarávania, email: bellerova@zsvs.sk. podklady a podmienky zadávanej zákazky sú zverejnené na webovej adrese https://zsvs.eranet.sk (verejný profil). 11.06.2024 do 09:00 hod. Ing. eva bellerová - 0910 906 063
Služby - outsourcing tlače, obálkovania a distribúcia zaobálkovaných dokumentov adresátom Predmetom zákazky sú služby spočívajúce v zabezpečovaní tlače, obálkovania a distribúcie zaobálkovaných dokumentov hromadnej tlače zo systému zis (is. usys – net – utilities systems a.s.) adresátom. Základné informácie o predmete obstarávania možno získať u kontaktnej osoby zodpovednej za procesnú stránku verejného obstarávania, email: bellerova@zsvs.sk. podklady a podmienky zadávanej zákazky sú zverejnené na webovej adrese https://zsvs.eranet.sk (verejný profil). 07.06.2024 do 09:00 hod. Ing. eva bellerová - 0910 906 063
Služba - vykonávanie pozáručného servisu, vykonávanie odborných prehliadok, justáže a odstraňovanie porúch viackanálových detektorov plynov a pár xam 7000, multidetektorov plynov x-am 8000 basic pum, detektorov na chlór pac 7000 a analyzátorov alkoholu alcotest 7410 plus com. Predmetom zákazky je vykonávanie pozáručného servisu, vykonávanie odborných prehliadok, justáže a odstraňovanie porúch viackanálových detektorov plynov a pár xam 7000, multidetektorov plynov x-am 8000 basic pum, detektorov na chlór pac 7000 a analyzátorov alkoholu alcotest 7410 plus com v správe zsvs, a.s. odborné prehliadky detektorov plynov a pár, multidetektorov plynov, detektorov na chlór a kalibrácia analyzátorov alkoholu sa vykonávajú 1 x za pol roka. Základné informácie o predmete obstarávania možno získať u kontaktnej osoby zodpovednej za procesnú stránku verejného obstarávania, email: beatrice.malikova@zsvs.sk, bellerova@zsvs.sk. podklady a podmienky zadávanej zákazky sú zverejnené na webovej adrese https://zsvs.eranet.sk (verejný profil). 03.06.2024 do 12:00 hod. Ing. beatrice malíková - 0904 406 900
Služba - oprava čerpadla flyght ll3601.900 s v.č. 9080721 Predmetom zákazky je oprava čerpadla flyght ll3601.900, v.č. 908721. čerpadlo je vo vlastníctve obstarávateľa, prevádzkované odštepným závodom dunajská streda. v rámci opravy je potrebné čerpadlo rozobrať, zistiť závadu, vymeniť náhradné diely, vykonať potrebné úkony, zložiť čerpadlo, namontovať ho a uviesť čerpadlo do prevádzky. zároveň je potrebné zabezpečiť prepravu čerpadla. Základné informácie o predmete obstarávania možno získať u kontaktnej osoby zodpovednej za procesnú stránku verejného obstarávania, email: beatrice.malikova@zsvs.sk, bellerova@zsvs.sk. podklady a podmienky zadávanej zákazky sú zverejnené na webovej adrese https://zsvs.eranet.sk (verejný profil). 17.05.2024 do 12:00 hod. Ing. beatrice malíková - 0904 406 900
Práce - prevystrojenie studne dvory nad žitavou hdž 3 Predmetom zákazky je prevystrojenie studne dvory nad žitavou hdž 3 formou vloženia nerezového potrubia do jestvujúcej studne. Základné informácie o predmete obstarávania možno získať u kontaktnej osoby zodpovednej za procesnú stránku verejného obstarávania, email: beatrice.malikova@zsvs.sk, bellerova@zsvs.sk. podklady a podmienky zadávanej zákazky sú zverejnené na webovej adrese https://zsvs.eranet.sk (verejný profil). 03.05.2024 do 12:00 hod. Ing. beatrice malíková - 0904 406 900
Tovar+práce - linka na odvodnenie kalu so závitovkovým kalolisom a príslušenstvom na čov šaľa Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky linky na odvodnenie kalu so závitovkovým kalolisom a príslušenstvom na čov šaľa. Základné informácie o predmete obstarávania možno získať u kontaktnej osoby zodpovednej za procesnú stránku verejného obstarávania, email: bellerova@zsvs.sk. podklady a podmienky zadávanej zákazky sú zverejnené na webovej adrese https://zsvs.eranet.sk (verejný profil). 30.04.2024 do 09:00 hod. Ing. eva bellerová - 0910 906 063
Tovar - motorová nafta Predmetom zákazky je jednorázová dodávka 20 000 litrov motorovej nafty podľa stn en 590 vhodnej pre letné obdobie ako palivo pre nákladné motorové vozidlá a mechanizmy vrátane súvisiacej služby - doprava cisternovým vozidlom na miesto dodania, prečerpanie do zásobnej nádrže (bencalor) obstarávateľa. Základné informácie o predmete obstarávania možno získať u kontaktnej osoby zodpovednej za procesnú stránku verejného obstarávania, email: beatrice.malikova@zsvs.sk, bellerova@zsvs.sk. podklady a podmienky zadávanej zákazky sú zverejnené na webovej adrese https://zsvs.eranet.sk (verejný profil). 22.04.2024 do 12:00 hod Ing. beatrice malíková - 0904 406 900
Služby telekomunikačného operátora Predmetom zákazky je zriadenie a poskytovanie elektronických hlasových služieb vps (virtuálnu privátnu sieť), službu pre všetky hlasové sim karty obstarávateľa v zmysle technických požiadaviek uvedených v podkladoch tejto súťaže. Základné informácie o predmete obstarávania možno získať u kontaktnej osoby zodpovednej za procesnú stránku verejného obstarávania, email: mikuscak@visions.cc. podklady a podmienky zadávanej zákazky sú zverejnené na webovej adrese https://zsvs.eranet.sk (verejný profil). 17.04.2024 do 12:00 Daniel mikuščák - 0918 600 969
Tovar - minibáger Predmetom zákazky je dodávka 1 ks minibágra Základné informácie o predmete obstarávania možno získať u kontaktnej osoby zodpovednej za procesnú stránku verejného obstarávania, email: beatrice.malikova@zsvs.sk, bellerova@zsvs.sk. podklady a podmienky zadávanej zákazky sú zverejnené na webovej adrese https://zsvs.eranet.sk. 18.04.2024 do 12:00 hod Ing. beatrice malíková - 0904 406 900
Služby - generálna oprava motora motorového vozidla tatra t815 s ev.č. ds-306cu Predmetom zákazky je oprava motora motorového vozidla tatra t815 s ev.č. ds-306cu. motorové vozidlo je vo vlastníctve obstarávateľa, prevádzkované odštepným závodom dunajská streda. bolo vyrobené uvedené do prevádzky v roku 2008. na generálnu opravu motora vozidla tatra t815 požadujeme použiť náhradné diely originál zn. tatra. Základné informácie o predmete obstarávania možno získať u kontaktnej osoby zodpovednej za procesnú stránku verejného obstarávania, email: beatrice.malikova@zsvs.sk, bellerova@zsvs.sk. podklady a podmienky zadávanej zákazky sú zverejnené na webovej adrese https://zsvs.eranet.sk. 17.04.2024 do 12:00 hod Ing. beatrice malíková - 0904 406 900
Služby - audit kybernetickej bezpečnosti Predmetom zákazky je vykonanie re auditu, vypracovanie a dodanie záverečnej správy auditu kybernetickej bezpečnosti podľa zákona č.69/2018 z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnaní niektorých zákonov v znení zákona č. 287/2021 z.z. v súlade s vyhláškou nbú č. 493/2022 z.z. o audite kybernetickej bezpečnosti a o znalostnom štandarde audítora u prevádzkovateľa základnej služby. Základné informácie o predmete obstarávania možno získať u kontaktnej osoby zodpovednej za procesnú stránku verejného obstarávania, email: beatrice.malikova@zsvs.sk, bellerova@zsvs.sk. podklady a podmienky zadávanej zákazky sú zverejnené na webovej adrese https://zsvs.eranet.sk. 26.03.2024 do 12:00 hod Ing. beatrice malíková - 0904 406 900
Tovar+služba - kancelársky nábytok do priestorov úpravne vody Predmetom zákazky je výroba, dodávka, vykládka a montáž interiérového zariadenia – kancelársky nábytok do priestorov úpravne vody zsvs, a.s., vrátene dopravy a odvozu obalového materiálu. Základné informácie o predmete obstarávania možno získať u kontaktnej osoby zodpovednej za procesnú stránku verejného obstarávania, email: bellerova@zsvs.sk. podklady a podmienky zadávanej zákazky sú zverejnené na webovej adrese https://zsvs.eranet.sk. 25.03.2024 do 09:00 hod. Ing. eva bellerová - 0910 906 063
Služby - analýza dodaných vzoriek surovej a upravenej vody v ukazovateli pesticídy a halooctové kyseliny v zmysle vyhlášky mžp č.636/2004 z.z. a vyhlášky mz sr č.91/2023 z.z. a rádiologické analýzy v zmysle vyhlášky mžp č.636/2004 z.z., mz sr č.91/2023 z.z., mz sr č.100/2018 z.z. v znení neskorších predpisov. Predmetom zákazky je rozbor vzoriek vody , požadované analýzy vybratých pesticídov, rádiologické analýzy a stanovenie halooctových kyselín. Základné informácie o predmete obstarávania možno získať u kontaktnej osoby zodpovednej za procesnú stránku verejného obstarávania, email: beatrice.malikova@zsvs.sk, bellerova@zsvs.sk. podklady a podmienky zadávanej zákazky sú zverejnené na webovej adrese https://zsvs.eranet.sk. 12.03.2024 do 12:00 hod. Ing. beatrice malíková - 0904 406 900
Služby - projektová dokumentácia šurany - švermova ul. - kanalizácia Predmetom zákazky je vypracovanie jednostupňovej pd gravitačnej splaškovej kanalizácie na švermovej ul. v meste šurany. Základné informácie o predmete obstarávania možno získať u kontaktnej osoby zodpovednej za procesnú stránku verejného obstarávania, email: beatrice.malikova@zsvs.sk, bellerova@zsvs.sk. podklady a podmienky zadávanej zákazky sú zverejnené na webovej adrese https://zsvs.eranet.sk. 26.02.2024 do 09:00 hod. Ing. beatrice malíková - 0904 406 900
Tovary - čerpadlá na pitnú a odpadovú vodu Predmetom zákazky je dodávka čerpadiel na pitnú a odpadovú vodu na objektoch v pôsobnosti zsvs, a.s.. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 30.9.2021 do 9:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Tovary - armatúry vodovodné /súťaž zrušená/ Predmetom zákazky je dodávka vodárenského materiálu - armatúry vodovodné, pre potreby údržby a opráv rozvodov pitnej vody a opravy a budovanie nových vodovodných prípojok. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: bellerova@zsvs.sk 17.09.2021 do 12:00 hod. Ing. eva bellerová - 0910 906 063
Služby - outsourcing tlače, obálkovanie a distribúcie zaobálkovaných dokumentov adresátom Predmetom zákazky je zabezpečenie outsourcing tlače, obálkovanie a distribúcia zaobálkovaných dokumentov adresátom. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 16.9.2021 do 9:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Služby - poistenie majetku a lomu stroja - kanalizácia a čov šurany Predmetom zákazky sú poisťovacie služby v rozsahu - poistenie majetku a lomu stroja stavby "kanalizácia a čov šurany", na dobu piatich rokov. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: bellerova@zsvs.sk 22.09.2021 do 9,00 hod. Ing. eva bellerová - 0910 906 063
Služby - pd - čov kútniky - intenzifikácia čov Predmetom zákazky je vypracovanie jednostupňového projektu intenzifikácie čov v kútnikoch. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 27.9.2021 do 9:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Tovary + práce - hrablice - čov levice Predmetom zákazky je dodávka a montáž hrablíc na čov levice Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 27.9.2021 do 9:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Tovary - pneumatiky Predmetom zákazky je dodávka nových nepoužitých letných a zimných pneumatík na osobné automobily, nákladné automobily a stavebné mechanizmy pre celú spoločnosť zsvs, a.s., vrátane všetkých oz a spdv. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 29.10.2021 do 9:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Služby - poistenie zodpovednosti za škodu kybernetických rizík pri spracúvaní osobných údajov Predmetom zákazky sú poisťovacie služby pre zsvs, a.s. v rozsahu - poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá vznikne pri spracúvaní osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: bellerova@zsvs.sk 10.11.2021 do 9:00 hod. Ing. eva bellerová - 0910 906 063
Tovar + služby - dodávka zemného plynu pre zsvs, a.s. na rok 2022 Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu pre zsvs, a.s. na rok 2022, zabezpečenie distribučných služieb a všetkých súvisiacich služieb s dodávkou plynu, najmä služieb súvisiacich s prepravou a skladovaním plynu, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: bellerova@zsvs.sk 22.11.2021 do 12:00 hod. Ing. eva bellerová - 0910 906 063
Služby – odborné prehliadky, odborné a úradné skúšky vtz – plynové zariadenia Predmetom zákazky je zabezpečenie odborných prehliadok, odborných a úradných skúšok vyhradených technických zariadení – plynových zariadení v súlade s vyhláškou ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sr č. 508/2009 z.z. vrátane vypracovania a dodania "správy" z vykonanej prehliadky a skúšky. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 22.12.2021 do 9:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Tovary - chemikálie Predmetom zákazky je dodávka chemikálií pre laboratóriá v rámci zsvs, a.s.. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 28.3.2022 do 9:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Služby - poskytovanie služieb pre vodárenský dispečing Predmetom zákazky sú služby, ktoré budú spočívať v oprave, preventívno-technických prehliadkach, dodávke náhradných dielov a spotrebného materiálu pre vodárenský dispečing zsvs, a.s. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: bellerova@zsvs.sk 25.03.2022 do 09:00 hod. Ing. eva bellerová - 0910 906 063
Služby - deratizačné služby Predmetom zákazky sú deratizačné služby – deratizácia kanalizačnej siete a jej objektov v rámci pôsobnosti zsvs, a.s. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: bellerova@zsvs.sk 06.04.2022 do 09:00 hod. Ing. eva bellerová - 0910 906 063
Tovary - sklo a laboratórne pomôcky Predmetom zákazky je dodávka skla a laboratórnych pomôcok pre laboratóriá v rámci zsvs, a.s.. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 02.05.2022 do 09:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Stavebné práce - spätné úpravy po rozkopávkach komunikácií po poruchách, pri opravách vodovodov a kanalizácií – oz nitra Predmetom zákazky sú spätné úpravy po rozkopávkach komunikácií, pri opravách vodovodov a kanalizácií v rámci pôsobnosti odštepného závodu nitra. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: bellerova@zsvs.sk 15.06.2022 do 09.00 hod. Ing. eva bellerová - 0910 906 063
Služby - upratovacie služby Predmetom zákazky je denné upratovanie a čistenie administratívnych a prevádzkových priestorov v objektcoh zsvs, a.s.. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 06.07.2022 do 09:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Tovary - cisterny na pitnú vodu Predmetom zákazky je dodávka cisterien na pitnú vodu v rámci zsvs, a.s. - oz nové zámky, oz nitra a oz levice. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 01.08.2022 do 09:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Tovary - čerpadlá na pitnú a odpadovú vodu Predmetom zákazky je dodávka čerpadiel na pitnú a odpadovú vodu na objektoch v pôsobnosti zsvs, a.s.. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 5.09.2022 do 09:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu Predmetom zákazky je poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu zsvs, a.s., v rozsahu : poistenie majetku proti všetkým živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, prístrojov a ich zariadení, poistenie zásob, inventáru a nákladov, na dobu dvoch rokov. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: bellerova@zsvs.sk 16.08.2022 do 09:00 hod. Ing. eva bellerová - 0910 906 063
Tovary - súčiastky do automobilov Predmetom zákazky je dodávka súčiastok do automobilov pre celú spoločnosť zsvs, a.s., vrátane všetkých oz a úpdv. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 23.08.2022 do 09:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Služby - pd - levice - m. č. čankov - kanalizácia Predmetom zákazky je vypracovanie jednostupňového projektu kanalizácie m. č. čankov v meste levice. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 10.10.2022 do 09:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Služby - outsourcing tlače, obálkovanie a distribúcie zaobálkovaných dokumentov adresátom Predmetom zákazky je zabezpečenie outsourcing tlače, obálkovanie a distribúcia zaobálkovaných dokumentov adresátom. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 5.12.2022 do 9:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Tovary - stavebný mechanizmus - rýpadlo - nakladač Predmetom zákazky je dodávka 2 ks stavebných mechanizmov - rýpadiel - nakladačov. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 08.12.2022 do 09:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Stavebné práce - ulica tehelná - rekonštrukcia verejného vodovodu Predmetom zákazky je rekonštrukcia jestvujúceho liatinového vodovodného potrubia dn 80 na ulici tehelná v meste nitra. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 20.12.2022 do 09:00 hod. na základe rozhodnutia obstarávateľa sa predlžuje termín na predkladanie ponúk: 09.01.2023 do 09:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Stavebné práce - spätné úpravy po rozkopávkach komunikácií po poruchách, pri opravách vodovodov a kanalizácií – oz topoľčany Predmetom obstarávania sú spätné úpravy po rozkopávkach komunikácií, pri opravách po poruchách vodovodov a kanalizácií v mestách topoľčany, bánovce nad bebravou, partizánske a v okolitých obciach v pôsobnosti stredísk oz topoľčany - vps topoľčany, vps bánovce nad bebravou, vps partizánske. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: bellerova@zsvs.sk 19.12.2022 do 09:00 hod. Ing. eva bellerová - 0910 906 063
Služby - pd - mužla - rekonštrukcia vodovodu Predmetom zákazky je vypracovanie jednostupňového projektu výmeny vodovodného potrubia v obci múžla (okr. nové zámky). Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 22.12.2022 do 09:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Tovary - autokozmetika, oleje, mazadlá Predmetom zákazky je dodávka autokozmetiky, olejov a mazadiel pre celú spoločnosť zsvs, a.s., vrátane všetkých oz a úpdv. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 6.03.2023 do 09:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Tovary - elektroinštalačný materiál Predmetom zákazky je dodávka elektroinštalačného materiálu pre celú spoločnosť zsvs, a.s., vrátane všetkých oz a úpdv. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 8.03.2023 do 09:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Služby - odborné prehliadky, odborné a úradné skúšky vtz - tlakové zariadenia Predmetom zákazky je zabezpečenie odborných prehliadok, odborných a úradných skúšok vyhradených technických zariadení – tlakových zariadení v súlade s vyhláškou ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sr č. 508/2009 z.z., vrátane vypracovania a dodania „správy“ z vykonanej prehliadky a skúšky. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 14.03.2023 do 09:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Tovary - trojstranne sklápací nákladný automobil s hydraulickou rukou Predmetom zákazky je dodávka 1 ks trojstranne sklápacieho nákladného automobilu s hydraulickou rukou. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 12.04.2023 do 09:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Služby - grafická úprava, tlač firemných a marketingových dokumentov Predmetom zákazky je zabezpečenie grafickej úpravy, tlače firemných a marketingových dokumentov. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 17.04.2023 do 09:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Tovary - pneumatiky Predmetom zákazky je dodávka nových nepoužitých letných a zimných pneumatík na osobné automobily, nákladné automobily a stavebné mechanizmy pre celú spoločnosť zsvs, a.s., vrátane všetkých oz a úpdv. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 28.04.2023 do 09:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Tovary - saco kanalizačné vozidlo Predmetom zákazky je dodávka 1 ks saco kanalizačného vozidla. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 3.05.2023 do 09:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942
Tovary - cisternová nadstavba s podvozkom Predmetom zákazky je dodávka 1 ks cisternovej nadstavby s podvozkom. Podrobnejšie informácie o predmete obstarávania a podmienkach súťaže sú uvedené v súťažných podkladoch. záujemcovia o poskytnutie súťažných podkladov môžu svoje žiadosti zasielať na adresu obstarávateľa: západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 nitra. žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov môže byť doručená obstarávateľovi aj v elektronickej forme na adresu: marian.latecka@zsvs.sk. 10.05.2023 do 09:00 hod. Ing. marián látečka - 0902 957 942