Projekty do 50 mil. € - podané

Nitra – dobudovanie kanalizačnej siete

Štúrovo – výstavba ČOV a kanalizácie

Región Zlaté Moravce

Aglomerácia Sereď

Projekt ČOV Stred