Projekty do 50 mil. € - podané


Nitra – dobudovanie kanalizačnej siete
Vystavba_Kanalizacie_Nitra.pdf

Štúrovo – výstavba ČOV a kanalizácie

Región Zlaté Moravce
Mapa_Zlate_Moravce.JPG

Aglomerácia Sereď
Aglomeracia_Sered.jpg

Projekt ČOV Stred