Zverejňované dokumenty

Objednávky

Dodávateľ / poskytovateľ Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy ak objednávka súvisí so zmluvou Hodnota objednaného plnenia Dátum vyhotovenia objednávky Náhľad
viď príloha viď príloha Objednávky OZ NR sekretariát viď príloha viď príloha 2013 Pozrieť
viď príloha viď príloha Objednávky OZ KN viď príloha viď príloha 2013 Pozrieť
viď príloha viď príloha Objednávky OZ LV viď príloha viď príloha 2013 Pozrieť
viď príloha viď príloha Objednávky OZ TO viď príloha viď príloha 2013 Pozrieť
viď príloha viď príloha Objednávky Služby SPS viď príloha viď príloha 2013 Pozrieť
Prima-Print, a.s. 362/12/12 kalendáře 2013 03.10.2012 Pozrieť
ABTEX s.r.o. - chránená dielňa 345/12/12 realizácia záklazky na účely preukázaie náhradního plněnka povinnosti zaemstnávať občanov so ZP 17.09.2012 25.10.2012 Pozrieť
ADDY SLOVAKIA 344/12/12 realizácia záklazky na účely preukázaie náhradního plněnka povinnosti zamestnávať občanov so ZP 17.09.2012 25.10.2012 Pozrieť
viď príloha viď príloha Objednávky OZ TO viď príloha viď príloha viď príloha Pozrieť
viď príloha viď príloha Objednávky OZ NR - 2012 viď príloha viď príloha viď príloha Pozrieť
viď príloha viď príloha Objednávky OZ LV - 2012 viď príloha viď príloha 2012 Pozrieť
viď príloha viď príloha Objednávky IT viď príloha viď príloha 2012 Pozrieť
viď príloha viď príloha Objednávky OZ KN - 2012 viď príloha viď príloha 2012 Pozrieť
viď príloha viď príloha Objednavky Sluzby viď príloha viď príloha 2012 Pozrieť
viď príloha viď príloha Objednávky OZ NZ - 2012 viď príloha viď príloha 2012 Pozrieť
PROTELCONT s.r.o., Nitrianska 32, 903 01 Senec 397/S/Hs/2012 oprava a výmena ASRTP na ÚV1 Nitra 3940,03.- 27.1.2012 Pozrieť
NewMetal spol. s.r.o., Veľká Lúč 18, 930 03 Lúč na Ostrove 549/D/Hs/2012 oprava čerpadiel 3490.- 13.2.2012 Pozrieť
AD Consult, a.s., Hradská 80, 82107 Bratislava 2917/S/Ma/2011 Vypracovanie dokumentácie pre verejné obstarávanie a stavebný dozor pre projekt Kanalizácia a ČOV Sereď 3.320.- 19.10.2011 Pozrieť
ODEZA s.r.o., viničná 2/A, 940 01 nové Zámky 564/S/Ma/2012 Dodávka farieb a maliarskych potrieb pre SPDV Nové Zámky 4626,48.- 13.2.2012 Pozrieť
ELCOMP s.r.o., Pražská 2, 949 11 Nitra 3631/S/Ma/2011 Oprava elektroinštalácie v automechanickej dielni II 5918.- 23.12.2011 Pozrieť