Zverejňované dokumenty

Objednávky

Dodávateľ / poskytovateľ Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy ak objednávka súvisí so zmluvou Hodnota objednaného plnenia Dátum vyhotovenia objednávky Náhľad
Relax O.P.M. s.r.o., Výpalisko 13, 940 68 Nové Zámky 921/S/Mi/2011 vykonanie ochrannej deratizácie 11.000,00 12.4.2011 Pozrieť
SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava 732/S/Mi/2011 čistenie gravitačnej kanalizácie 29.984,00 24.3.2011 Pozrieť
ENERGA INVEST s.r.o., K rieke 4, 949 05, Nitra 920/S/Mi/2011 oprava plochej strechy na plynovej kotolni 6.644,05 12.4.2011 Pozrieť
ENERGA INVEST s.r.o., K rieke 4, 949 05, Nitra 919/S/Mi/2011 oprava plochej strechy na chlórovni a sklade chlóru 9.833,31 12.4.2011 Pozrieť
ENERGA INVEST s.r.o., K rieke 4, 949 05, Nitra 918/S/Mi/2011 oprava plochej strechy na čerpacej stanici 11.060,51 12.4.2011 Pozrieť
ENERGA INVEST s.r.o., K rieke 4, 949 05, Nitra 917/S/Mi/2011 oprava plochej strechy na čerpacej stanici pitnej vody 10.111,31 12.4.2011 Pozrieť
TIMS, spol. s r.o., Pražská 2, 949 11 Nitra 1396/S/Kr/2011 opravy cestných komunikácií 4.330,73 30.5.2011 Pozrieť
FERRMONT, spol. s r.o., Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov 2351/S/Kr/2011 úprava ČOV 12.473,19 5.9.2011 Pozrieť
Propart s.r.o., Nádražná 35, 946 55 Pribeta 1369/S/Kr/2011 dodávka mulčovača MusterCut MU 200 3.100,00 26.5.2011 Pozrieť
Wika kft., Schweidel ut. 50,2500 Esztergom, Maďarská republika 1920/S/Kr/2011 oprava vývevy na vozdile MAN super 2000 4.327,00 19.7.2011 Pozrieť
TIMS, spol. s r.o., Pražská 2, 949 11 Nitra 1323/S/Kr/2011 opravy cestných komunikácií 4.670,07 26.5.2011 Pozrieť
Microwell, spol. s r.o., SNP 2018/42, 927 00 Šaľa 514/S/Mi/2011 dodávka ultrazvukových sond s montážou a ich oživením 3.001,60 1.3.2011 Pozrieť
TIMS, spol. s r.o., Pražská 2, 949 11, Nitra 1155/S/Hú/2011 spätné úpravy komunikácie po rozšírení verejnej kanalizácie 29.287,44 6.5.2011 Pozrieť
ČOVSPOL, a.s., Pestovateľská 8, 821 04, Bratislava 375/S/Mi/2011 dodávka a montáž technologickej a elektrotechnickej časti čerpacej stanice 15.585,00 22.2.2011 Pozrieť
CHEMIX-D spol. s r.o., Pri Vinohradoch 172, 831 06, Bratislava 975/S/Mi/2011 deratizácia kanalizačnej siete 5.187,00 15.4.2011 Pozrieť
TURBYT s.r.o., ul. 8. apríla 255/14, 916 01, Stará Turá 623/S/Mi/2011 čistenie vodojemov a nádrží 3.758,80 14.3.2011 Pozrieť
NeuMetal spol. s.r.o., Veľká Lúč 18, 930 03, Ľúč na Ostrove 2497/S/Hs/2011 Oprava čerpadiel 4700 19.9.2011 Pozrieť
NeuMetal spol. s.r.o., Veľká Lúč 18, 930 03, Ľúč na Ostrove 2637/S/Hs/2011 Oprava čerpadiel 3570 29.9.2011 Pozrieť
NeuMetal spol. s.r.o., Veľká Lúč 18, 930 03, Ľúč na Ostrove 2801/S/Hs/2011 Oprava čerpadiel 4850 11.10.2011 Pozrieť
PROTELCONT s.r.o., Nitrianska 32/A, 903 01, Senec 2869/S/Hs/2011 Oprava automatu pre 8 servoventilov na odkalovanie na ČOV Kútniky 8061,46 14.10.2011 Pozrieť