Zverejňované dokumenty

Objednávky

Dodávateľ / poskytovateľ Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy ak objednávka súvisí so zmluvou Hodnota objednaného plnenia Dátum vyhotovenia objednávky Náhľad
Puha Atila, Jastrabie Kračany 32, 930 03, Kraľovičove Kračany 1606/S/Hs/2011 Oprava plochej strechy strojovne ČS vodovodu Gabčíkovo 6948,2 16.6.2011 Pozrieť
Auto - Kovo spol. s.r.o., Kračanská cesta 1607, 929 01, Dunajská streda 1436/S/Hs/2011 Dodanie letných pneumatík pre nákladné automobily 3234 1.6.2011 Pozrieť
KLARTEC, spol. s.r.o., Mikovíniho 8, 917 01, Trnava 2614/S/Hs/2011 Dodanie vodomerných šácht 12860 27.9.2011 Pozrieť
Pneubox Topoľčany Contitrade Slovakia, Jesenského 27, 955 01, Topoľčany 2879/S/Hs/2011 Príprava vozidiel na zimné obdobie 3262,72 12.10.2011 Pozrieť
Eva Cápayová - AUTOPOL, Čerešňová 228/25, 955 01, Topoľčany - Veľké Bedzany 1004/S/Mi/2011 Oprava 3 ks automobilov 9740 20.4.2011 Pozrieť
Cesty Nitra a.s., Murgašova 6, 949 78, Nitra 3051/S/Hs/2011 Oprava cesty po realizácii Investičnej stavby-Vodovod Oponice 5712,31 2.11.2011 Pozrieť
STAMONPRA Mlynek Vladimír ,Školská 188/7, 958 01, Partizánske 1192/S/Kr/2011 Oprava plochej strechy a vonkajších omietok 16956,28 11.5.2011 Pozrieť
Farby Laky - Ján Jamrich, Štumerova 4261, 955 01 Topoľčany 492/S/Mi/2010 Dodanie farieb, riedidiel, štetcov 3502,48 25.2.2011 Pozrieť
MATADOR Slovensko s.r.o., Pneubox Jesenského 27, 955 01 Topoľčany 747/S/Mi/2011 Dodávka letných pneumatík 5322,88 28.3.2011 Pozrieť
Peter Patyla - Messtechnik s.r.o., Hviezdoslavova 462/31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 828/S/Mi/2011 Nákup 70 ks vodomerov + závitové prípojky 3759 1.4.2011 Pozrieť
OMV Slovensko s.r.o., Moskovská 13, 811 08 Bratislava 3105/S/Hs/2011 Dodanie 20 000 l zimnej motorovej nafty 22640 7.11.2011 Pozrieť
BEFRA elektroservis, Petőfiho 65, 941 31 Dvory nad Žitavou 2612/S/Hs/2011 Výmena trafa 160-400 kVA pre ČOV Vráble 4676,46 27.6.2011 Pozrieť
MIKROVRT spol. s.r.o., Sládkovičova 67, 920 41 Leopoldov 2254/S/Hs/2011 Oprava vodovodu v Nitre: ul. Martinská-Kamenná 22977 23.8.2011 Pozrieť
OMV Slovensko s.r.o., Moskovská 13, 811 08 Bratislava 2015/S/Hs/2011 Dodanie 15 000 l letnej motorovej nafty 15853,35 1.8.2011 Pozrieť
CHEMIX - D, spol. s.r.o., Pri vinohradoch 172, 831 06 Bratislava 2292/S/Hs/2011 Celomestská deratizáci a mesta Nitry 13120 26.8.2011 Pozrieť
VODOSTAV-Stanislav Orovnický, Hviezdosavova 4, 953 00 Zlaté Moravce 1221/S/Hs/2011 Oprava vodného zdroja Sokolníky 11198,74 12.5.2011 Pozrieť
RETIC s.r.o. Nové Sady 384, 951 24 Nové Sady 2166/S/Hs/2011 Dodanie pletiva 4331,94 15.8.2011 Pozrieť
Peter Kečkeš - EKOIZO Nitra, Viničky 37/1, 949 01 Nitra 1240/S/Hs/2011 Oprava podlahy, k lampiarske práce, oprava blezkozvodu na ČS 1 - Výčapy Opatovce 3538,71 16.5.2011 Pozrieť
Peter Kečkeš - EKOIZO Nitra, Viničky 37/1, 949 01 Nitra 1242/S/Hs/2011 Oprava strechy PS AX Nitra 22584,5 16.5.201 Pozrieť
1281/S/Hs/2011 1281/S/Hs/2011 Rekonštrukcia vdovodu na Jazvínskej ulici - Obyce 91980,28 19.5.2011 Pozrieť