Zverejňované dokumenty

Objednávky

Dodávateľ / poskytovateľ Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy ak objednávka súvisí so zmluvou Hodnota objednaného plnenia Dátum vyhotovenia objednávky Náhľad
HACH LANGE s.r.o., Roľnícka 21, 831 07 Bratislava - Vajnory 1523/S/Ma/2iaľkov011 Dodávka 1 ks spektrofotometra DR 2800 s príslušenstvom na monitorovanie obsahu chlórdioxidu v diaľkovom vodovodnom systeme 3.403,- 8.6.2011 Pozrieť
ECOTEST, s.r.o., Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany 1652/S/Ma/2011 Dodávka autsampleru TW alpha plus 16 fy Schott 16.500,- 22.6.2011 Pozrieť
WTW, s.r.o., meracia a analytická technika, ul. ČSA 25, 974 01 banská Bystrica 1515/S/Ma/2011 Dodávka prenosného meracieho systému na kontrolu aktivácie na ČOV vrátane montáže a zaškolenia 9.899,85 8.6.2011 Pozrieť
HACH LANGE s.r.o., Roľnícka 21, 831 07 Bratislava - Vajnory 1437/S/Ma/2011 Dodávka 2 ks kyslíkových sond LDO s príslušenstvom na meranie kyslíka na ČOV Levice 5.627,56 1.6.2011 Pozrieť
ICOM TRADING spol. s r.o., Zátišie 12, 831 03 Bratislava 3 1508/S/Ma/2011 Implementácia prepojenia Fleetware so Softipom 3.380,- 8.6.2011 Pozrieť
PROPART s.r.o., Nádražná 35, 946 55 Príbeta 1369/S/Kr/2011 Dodávka mulčovača MusterCut MU 200 na zadný trojbodový záves traktora 3.100,- 26.5.2011 Pozrieť
RADETON SK s.r.o., J.Kollára 17, 971 01 Prievidza 1204/S/Kr/2011 Dodanie multifunkčného mikrofónu M-300D so senzorom a lokátorom potrubí PWGII 6.980,- 11.5.2011 Pozrieť
FERRMONT spol. s r.o., Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov 1119/S/Kr/2011 Dodanie kalového čerpadla Grundfos S1.80.200.125.4.50E.S.244.G.N.D.do ČS1 na ČOV šamorín 6.423,- 3.5.2011 Pozrieť
STEPS Renáta Hrobová, Novozámocká 194, 949 05 Nitra 553/S/Ma/2011 Dodávka elektrocentrály Europower EP 13 500 TE 3.458,- 4.3.2011 Pozrieť
FERRMONT spol. s r.o., Trenčianska 1320/89, 020 01 Púchov 1118/S/Kr/2011 Dodanie kalového čerpadla Grundfos S1.80.200.125.4.50E.C.244.G.N.D.511 do ČS2 na ČOV šamorín 6.743,- 3.5.2011 Pozrieť
GEOTECH, Černyševského 26, 851 01 Bratislava 123/S/Ma/2011 Dodanie prístroja Leica GS09 Permormance a dodanie 5 ks licencií pre neobmedzený príjem signálov GLONASS v GNSS prijímačochLeica 23.300,- 16.2.2011 Pozrieť
STABLE s.r.o., Hodžova 394/8, 949 01 Nitra 339/S/Ma/2011 Dodávka diskového poľa IBM DS3512-x 16.490,- 8.2.2011 Pozrieť
FARBY LAKY Stanislav Michalko, Krušovská 40, 955 01 Topoľčany 3174/S/Ma/2011 Dodávka farieb a maliarskych potrieb 3.281,50 14.11.2011 Pozrieť
RUDOS RUŽOMBEROK s.r.o. Štiavnička 190, P.O.BOX 112, 034 50 Ružomberok 293/S/Mi/2011 Dodávka rootsoveho dúchadla Lutus BAH 40/60 5.473,- 2.2.2011 Pozrieť
Relservis-CsF - František CSIMMA, Proletárska ul. č. 218, 925 91 Kráľová nad Váhom 2820/S/Ma/2011 Odstránenie závad z revízií VTZ elektr - revízia VN ochrán 7.950,- 11.10.2011 Pozrieť
SOFTIP, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava 2414/S/Ma/2011 Realizácia zmien prepojenia softvéru USYS.net so softvérom SOFTIP PROFIT 4.820,- 13.9.2011 Pozrieť
MEGASPOL, spol. s r.o., Hornočermánska 2, 949 01 Nitra 2699/S/Ma/2011 Prieskumné a prípravné stavebné práce na stavbe"Vodovod Ludanice - I.etapa - vodojem 2x250 m³" 65.862,- 3.10.2011 Pozrieť
OBECNÉ SIETE, s.r.o., Staromlynská 2, 949 05 Nitra 1055/S/Hu/2011 Realizácia dátového prepojenia organizačných jednotiek spoločnosti ZsVS, a.s. Nitra 190.646,- 26.4.2011 Pozrieť
BOMIF, s.r.o., Zlievarenská 1, 949 05 Nitra 2221/S/Ma/2011 Oprava stropu a časti bočných stien v miestnosti nad akumulčnými nádržami v ČS Galanta 7.369,- 19.8.2011 Pozrieť
INVESTEX GROUP, s.r.o., Na Štepnici 1379/1, 960 01 Zvolen 1245/S/Ma/2011 Dodávka 12 m³ chloritanu sodného v koncentrácii 25% ± 0,5% 13.680,- 16.5.2011 Pozrieť