Zverejňované dokumenty

Objednávky

Dodávateľ / poskytovateľ Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy ak objednávka súvisí so zmluvou Hodnota objednaného plnenia Dátum vyhotovenia objednávky Náhľad
AQUAMONT, spol. s r.o., Horné Saliby 1087, 925 03 Horné Saliby 1125/S/Ma/2011 Dodávka vodárenského materiálu 3.884,84 4.5.2011 Pozrieť
ADIS IT, s.r.o., Cirmanská 4, 949 01 Nitra 1220/S/Ma/2011 Dodávka 5 ks plochých skenerov 8270 4.675,- 12.5.2011 Pozrieť
BOMIF, s.r.o., Zlievarenská 1, 949 05 Nitra 1814/S/Ma/2011 Oprava poškodených častí stropnej dosky oboch akumulačných nádrží VDJ Krušovce 65.708,22 11.7.2011 Pozrieť
APLIK, spol. s r.o., Kysucká 7A/3545, 903 01 Senec 1699/S/Ma/2011 Oprava rozvádzačov v objekte ČS Motešice 28.264,- 27.6.2011 Pozrieť
LK Pumpservice, Kalinčiakova 27, 931 04, Bratislava 1615/S/Ma/2011 Oprava a nadstavenie čeroadla 250 CVA 460 a výmena skorodovaného oceľového potrubia za nerezové 19.994,75 17.6.2011 Pozrieť
BOMIF, s.r.o., Zlievarenská 1, 949 05 Nitra 998/S/Ma/2011 Oprava strechy nad AKN a šachty na ČS galanta 64.996,86 20.4.2011 Pozrieť
STAMONPRA Stavebno - montážne práce, Mlynek Vladimír, Školská 188/7, 958 01 Partizánske 1310/S/Ma/2011 Oprava izolácie stropnej dosky akumulačnej nádrže PK-1 a vodného zdroja "Pri moste" 11.193,08 23.5.2011 Pozrieť
HYDRANT, s.r.o., Stupavská 34, 831 06 Bratislava 979/S/Ma/2011 Vybudovanie prieskumného vrtu s hĺbkou 40 m na VZ Jelka pri studni č.6 so zistením a zakreslením jeho geologickej skladby a výšk 7.700,- 18.4.2011 Pozrieť
SUNOB Capital, spol. s r.o., Vodná 27, 949 01 Nitra 322/S/Be/2011 Dodanie 200 ks ceoliatinových uzamykateľných kanalizačných poklopov REXESS s logom "Mesto Nitra" 21.440,- 4.2.2011 Pozrieť
EURO PUMPS TECH, s.r.o., Námestie sv. Michala 170/5, 919 30 Jaslovské Bohunice 860/S/Ma/2011 Oprava elektrohydraulickej klapky a montážnej vložky DN 1000, PN 10 osadenej na ČS Gabčíkovo 20.253,- 6.4.2011 Pozrieť
ROTAS spol. s r.o., Diakovská 7193, 927 01 Šaľa 663/S/Ma/2011 Oprava čerpadla 500 QVR-700-90-LY F/2-E M181 na vodárenskom zdroji Jelka, vrátane výmeny spojky 5.688, 18.3.2011 Pozrieť
Servis ochrany práce a požiarnej ochrany - Ing. Milan Šemelák, Párovská 7, 949 01 Nitra 731/S/Ma/2011 Vypracovanie požiarnobezpečnostných charakteristík užívaných stavieb pre 69 objektov 11.661,- 23.3.2011 Pozrieť
Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábr. Arm. gen. L.Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1 330/S/Be/2011 Realizácia výskumu zmeny kvality pitnej vody počas distribúcie dodávanej vody z VZ jelka do VDJ Šúdol 12.764,1 10.3.2011 Pozrieť
Matúš Gábriš, Mederská 12, 940 01 Nové Zámky 859/S/Ma/2011 Oprava strechy na AKN 3000 na ČS Nové Zámky 6.720,15 6.4.2011 Pozrieť
Chromservis SK s.r.o., Nobelova 34, 831 02 Bratislava 2874/S/Ma/2011 Dodanie 7 ks detektorov plynu, typ TETRA 34-KIT s nabíjačkami na meranie plynov v šachtách 3.730,23 14.10.2011 Pozrieť
INGEO-ENVILAB s.r.o., Bytčická 16, 010 01 Žilina 706/S/Ma/2011 Stanovenie ťažkých kovov, živín a mikrobiológie v stabilizačných čistiarenskych kaloch 7.156,50 22.3.2011 Pozrieť
ELCOMP s.r.o. Pražská 2 949 11 Nitra 3534/S/HS/2011 Oprava elektroinštalácie na ČS Agrokomplex 7147,14 14.12.2011 Pozrieť
Puha Atila Jastrabie Kračany 32 930 03 Jastrabie Kračany 3465/S/Hs/2011 Oprava plochej strechy strojovne ČS vodovodu Dunajskej Strede 4187,5 7.12.2011 Pozrieť
Henrich Sonnenschein – ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra 0190/S/Hu/2012 dodávka PC zostáv 6 150,20 13.01.2012 Pozrieť
SONEZ ONALT s.r.o., Komárňanská cesta 11, 940 31 Nové Zámky 3327/S/Kr/2011 oprava vozidla LIAZ CAK 4.150,00 28.11.2011 Pozrieť