Zverejňované dokumenty

Objednávky

Dodávateľ / poskytovateľ Číslo objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy ak objednávka súvisí so zmluvou Hodnota objednaného plnenia Dátum vyhotovenia objednávky Náhľad
BELUMI PUMPY, s.r.o., Vinohrady 10, 940 01 Nové Zámky 3523/S/Kr/2011 dodanie náhradných dielov na čerpadlo 40PVa pre vozidlo na čistenie kanalizácie CAK-8 8.082,40 13.12.2011 Pozrieť
LK Pumpservice Bratislava s.r.o., Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava 3007/S/Kr/2011 strojné vybavenie prečerpávacej stanice 13.911,33 26.10.2011 Pozrieť
Peter Kečkeš - EKOIZO NITRA, Viničky 37/1, 949 11 Nitra 2679/S/Kr/2011 oprava fasády 9.998,63 3.10.2011 Pozrieť
SIGNET, spol. s.r.o., 951 44 Výčapy Opatovce 40 1311/S/Kr/2011 dodávka náhradných dielov na vysokotlakové čerpadlo 7.816,00 30.5.2011 Pozrieť
Vladimír Smolinský, IGRIS, Hlavná 33, 941 09 Jatov 1303/S/Kr/2011 dodávka vodárenského materiálu 5.889,60 20.5.2011 Pozrieť
LK Pumpservice Bratislava s.r.o., Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava 291/S/Mi/2011 dodávka a montáž železo-betónovej nádrže 20.936,34 2.2.2011 Pozrieť
Relax O.P.M. s.r.o., Výpalisko 13, 940 68 Nové Zámky 922/S/Mi/2011 vykonanie deratizácie kanalizačnej siete 14.500,00 12.4.2011 Pozrieť
AV-Mobil, s.r.o., Nitrrianska cesta, 119, 940 67 Nové Zámky 491/S/Kr/2011 výmena skorodovaných blatníkov 6.600,00 25.2.2011 Pozrieť
ENERGA INVEST s.r.o., K rieke 4, 949 05 Nitra 916/S/Mi/2011 oprava plochej strechy prečerpávacej stanice 8.390,79 12.4.2011 Pozrieť
EuroArmatúry s.r.o., Nad Safinou II/347, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, Česká republika 3458/S/Kr/2011 dodanie a montáž kanalizačnej prečerpávacej stanice 21.615,00 7.12.2011 Pozrieť
ZEPRIS s.r.o., Rovinka 324, 900 41 Rovinka 3388/S/Kr/2011 odstránenie havarijného stavu na kanalizačnom potrubí 71.526,59 1.12.2011 Pozrieť
Hydrous s.r.o., Družstevná 477/100, 916 01 Stará Turá 1358/S/Kr/2011 dodávka 60 ks vodomerných zostáv 3.583,20 26.5.2011 Pozrieť
TSF spol. s r.o., Pod hradem 38, 386 11 Strakonice, Česká republika 1392/S/Kr/2011 oprava sít kalolisu na ČOV 3.322,00 31.5.2011 Pozrieť
COMPRESSED GAS s.r.o., Námestie hrdinov 14, 956 33 Chynorany 1250/S/Kr/2011 generálna oprava dúchadla AGKRV 3.365,00 17.5.2011 Pozrieť
RODAN PRIEVIDZA s.r.o., Makovického 498 6/4, 971 01 Prievidza 1163/S/Kr/2011 oprava kogeneračnej jednotky TEDOM CENTO 5.784,72 6.5.2011 Pozrieť
FLOW PUMPS, s.r.o., Diakovská cesta 13, 927 01 Šaľa 733/S/SE/2011 oprava prevzdušňovacieho zariadenia Frings 6.224,30 24.3.2011 Pozrieť
Vladimír Smolinský, IGRIS, Hlavná 33, 941 09 Jatov 1178/S/Kr/2011 dodávka vodárenského materiálu 10.069,19 20.5.2011 Pozrieť
HOPPECKE Batterien Slovakia spol. s r.o., Riečna 1079/79, 958 01 Partizánske 3486/S/Kr/2011 výmena 2 ks batérií núdzového osvetlenia power com SB 12V 110 3.461,87 9.12.2011 Pozrieť
AQUAMONT spol. s r.o., 925 03 Horné Saliby 1087 1117/S/Hú/2011 dodávka 2 kalových čerpadiel na benzínový pohon 3.282,10 4.5.2011 Pozrieť
SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava 1438/S/Kr/2011 monitoring a čistenie kanalizácie a prečerpávacej stanice 10.047,53 9.5.2011 Pozrieť