Laboratórne služby

Priemerné hodnoty kvality pitnej vody vybraných ukazovateľov vo vybraných lokalitách za obdobie 2014-2015

Lokalita pH Celková tvrdosť
[mmol/l]
Dusičnany
[mg/l]
Bánovce n/Bebravou 7,6 3,5 3,6 - 11,4
Dunajská Streda 7,6 3,1 8,3 – 20,3
Galanta 7,5 3,8 23,8 – 27,8
Kolárovo 7,6 2,4 2,7 – 3,5
Levice 7,6 2,6 2,7 – 3,6
Nitra:   *Jelka 7,5 3,7 19,5 – 26,7
              *PNSV 7,6 3,2 5,7 – 9,1
Nové Zámky 7,5 2,5 3,1 – 3,8
Partizánske 7,7 3,9 8,3 – 9,2
Sereď 7,5 3,8 26,0 – 27,3
Šahy 7,5 2,3 14,7 – 18,5
Šaľa 7,5 3,8 24,0 – 27,5
Štúrovo 7,6 2,8 2,7 – 3,0
Šurany 7,6 2,4 3,0 – 5,9
Tlmače 7,6 3,5 – 3,8 3,7 – 9,1
Topoľčany 7,6 3,5 – 3,8 8,4 – 10,1
Veľký Meder 7,5 2,5 2,2 – 5,8
Vráble 7,6 2,5 2,6 – 4,1
Zlaté Moravce 7,6 2,5 2,5 – 3,6
Želiezovce 7,6 2,6 2,8 – 3,4

Vo všetkých odberových miestach v mikrobiologických a biologických ukazovateľoch je pitná voda vo vodovodoch, ktoré prevádzkuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. zdravotne bezpečná.

Vysvetlivky:
Jelka – vodný zdroj Jelka
PNSV – Ponitriansky skupinový vodovod

Objednajte si rozbor vody