Kontakty

Laboratórium Nitra
tel. príjem vzoriek : 037/ 694 9311  
e-mail: sona.hajduchova@zsvs.sk
e-mail: eva.miskovicova@zsvs.sk

Laboratórium Dunajská streda
tel. príjem vzoriek : 031/ 773 7316
e-mail: ildiko.mitsova@zsvs.sk
e-mail: maria.vargova@zsvs.sk