Kontakty

Pracovisko Bratislava – laboratórium
Trnavská 32, 826 29 Bratislava
Vedúci UCHTaLČ a pracoviska Bratislava: Ing. Eva Miškovičová
tel. kancelária  02/ 4822 5217  
mobil 0903 248 974
e-mail: eva.miskovicova@zsvs.sk

Pracovisko Dunajská Streda – laboratórium
Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda
Vedúci pracoviska Dunajská Streda: RNDr. Ildiko Mitsova
tel. kancelária  031/ 773 7317  
mobil 0911 362 214
e-mail: ildiko.mitsova@zsvs.sk

Pracovisko Levice – laboratórium
Ludanská 4, 934 01 Levice
ČOV Levice Geňa, 934 01 Levice
Vedúci pracoviska Levice: RNDr. Mária Biela
tel. kancelária 036/ 777 1312  
mobil 0903 272 034
e-mail: maria.biela@zsvs.sk

Pracovisko Nitra – laboratórium
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
ČOV Nitra Medzi vodami, 949 05 Nitra
ČOV Chyzerovecká, 953 01 Zlaté Moravce
Vedúci pracoviska Nitra: Ing. Daniela Lendelová
tel. kancelária 037/ 694 9310  
mobil 0903 232 556
e-mail: daniela.lendelova@zsvs.sk

Pracovisko Nové Zámky – laboratórium
Ľanová 17, 940 01 Nové Zámky
ČOV NZ Andovská cesta, 940 01 Nové Zámky
Vedúci pracoviska Nové Zámky: Ing. Tilandy Peter
tel. kancelária 035/ 792 2310  
mobil 0902 957 888
e-mail: peter.tilandy@zsvs.sk

Pracovisko Šaľa – laboratórium
Kráľovská 62, 927 00 Šaľa
ČOV Šaľa, 927 00 Šaľa
Vedúci pracoviska Šaľa: Mgr. Maliniaková Margaréta
tel. kancelária  031/ 771 5879  
mobil 0902 957 810
e-mail: margareta.maliniakova@zsvs.sk

Pracovisko Topoľčany – laboratórium
Tovarnícka 2208, 955 55 Topoľčany
Vedúci pracoviska Topoľčany: Ing. Viera Píryová
tel. kancelária  038/ 746 4308
mobil  0902 957 687
e-mail: viera.piryova@zsvs.sk