Organizačná štruktúra

Akreditovaný subjekt Útvar chemicko-technologickej a laboratórnej činnosti má viac dislokovaných pracovísk.